Otevřený dopis: Postavte se za odvážnou evropskou metanovou legislativu, která nebude podporovat zájmy fosilních společností!

zveřejněno 24.04.2023
Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně Evropského parlamentu, 
 
metan je primární složkou fosilního plynu a je mimořádně silným skleníkovým plynem, který významnou měrou přispívá ke globálnímu oteplování. Neexistuje žádný způsob, jak udržet globální oteplování na přibližně 1,5 °C bez toho, abychom právě TEĎ drasticky snížili emise metanu.
 
Nařízení EU o metanu by mohlo být klíčovým nástrojem pro snížení jeho emisí v energetice, zejména proto, že emise související s energetikou je nejsnazší a nejlevnější řešit. Nejnovější údaje Mezinárodní agentury pro energii (IEA) jasně ukazují, že celosvětové emise metanu v roce 2022 opět rostly. Ke zmírnění většiny současných emisí metanu by přitom stačila       pouhá 3 % zisků odvětví fosilních paliv.
 
Přesto jsme svědky znepokojivých pokusů o rozmělnění legislativního návrhu, které vyvrcholily přijetím dramaticky slabého obecného přístupu Radou EU. Nyní hrozí, že v pozici Evropského parlamentu najdou prostor argumenty a narativy, které předložili zástupci fosilního průmyslu s cílem legislativní návrh oslabit. Eurogas a další asociace fosilních plynárenských společností spolu s představiteli ropných společností a uhelného průmyslu opakovaně obhajovali potřebu oslabit opatření ke zmírnění emisí navržená Evropskou komisí. Situace je obzvláště znepokojivá v uhelném průmyslu, neboť hrozí, že odpor jeho členů a také zástupců Polska zabrání smysluplným opatřením v oblasti regulace metanu z uhelných dolů. Ty jsou největším zdrojem emisí metanu v energetickém sektoru EU. Před nadcházejícím společným hlasováním ve výboru ITRE/ENVI je povinností poslanců Evropského parlamentu chránit lidi a planetu přijetím odvážného parlamentního postoje, který by se oprostil od zájmů velkých ropných, plynárenských a uhelných společností; zejména proto, že s využitím stávajících konkurenčních  technologií by tytéž společnosti mohly efektivně snížit emise metanu až o 75 %. 
 
Odklon od lobby fosilního průmyslu vyžaduje nejen rychlá mitigační opatření na úrovni EU, ale také účinné řešení problému emisí metanu z dovozu energie. Vzhledem k tomu, že EU patří mezi největší spotřebitele fosilních paliv na světě a ze zahraničí dováží až 70 % spotřeby černého uhlí, 97 % spotřeby ropy a 90 % spotřeby fosilního plynu, přesahuje naše odpovědnost a vliv hranice EU. Protože se většina emisí metanu uvolňuje ještě před tím, než plyn vstoupí na evropský trh, je nezbytné rozšířit regulační rámec pro monitorování, vykazování a ověřování (MRV), zjišťování a opravy úniků (LDAR) a omezení vypouštění a spalování (LVF) na celý dodavatelský řetězec. Takové rozhodnutí vytvoří rovné podmínky, aby dovážená fosilní paliva splňovala stejné standardy jako domácí paliva v EU. Pokud chce být EU světovým lídrem v boji proti změně klimatu, nemůže riskovat přijetí textu, který by mohl být slabší než jiné regulační nástroje připravované v Kanadě, Spojených státech a Nigérii.      
 
Vzhledem k rostoucí závislosti Evropy na nákladném a znečišťujícím dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) je nezbytně naléhavé jednat s ohledem na celý dodavatelský řetězec. V každém kroku svého životního cyklu vypouští LNG emise metanu, zejména pokud je dovážen z USA. Tam se totiž většinou vyrábí metodou hydraulického štěpení (frackingu), což je technika, která je v Evropě kvůli svým katastrofálním dopadům na životní prostředí  zakázána. 
 
Vyzýváme vás proto, abyste předložili nařízení o metanu, které rozšíří vnitrostátní ustanovení o MRV, LDAR a LVF na dovoz energie z EU v celém dodavatelském řetězci. Právní studie již poukázaly na to, že je to proveditelné a není to v rozporu s pravidly WTO. 
Závěrem vás žádáme, abyste předložili ambiciózní nařízení o metanu, které nebude sloužit zájmům fosilního průmyslu, ale pomůže drasticky snížit emise metanu a zároveň bude pracovat na realizaci komplexních plánů na postupné vyřazení fosilních paliv, zejména fosilního plynu, do roku 2035.
 
S pozdravy,
 • Enrico Donda, Food & Water Action Europe
 • Flora Witkowski, CAN Europe
 • Sabina Assan & Conal Campbell, Ember
 • Josep Nualart Corpas, Debt Observatory in Globalisation (ODG)
 • Veronika Murzynová, Centre for Transport and Energy (CDE)
 • Eilidh Robb, Friends of the Earth Europe
 • Nikolay Petkov, Environmental Association Za Zemiata
 • Andy Gheorghiu, Andy Gheorghiu Consulting
 • Charlotte Rose, WeSmellGas
 • Marina Gros, Ecologistas en Acción
 • Radosław Ślusarczyk, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 • Julian Schwartzkopff, Deutsche Umwelthilfe
 • Alicja Barcikowska, Ekowyborca
 • Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 • Allie Rosenbluth, Oil Change International
 • Andrzej Kassenberg, Institute for Sustainable Foundation
 • Robert Wawręty, Towarzystwo na Rzecz Ziemi
 • Stefano Ciafani, Legambiente
 • Steven Vanholme, EKOenergy ecolabel
 • Shefali Sharma, Institute for Agriculture and Trade Policy Europe
 • Ismael Morales López, Fundación Renovables
 • Beata Borowiec, Koalicja Klimatyczna
 • Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
 • Renato di Nicola, Per il Clima Fuori dal Fossile
 • Angelo Gagliani, Emergenzaclimatica.it
 • Michele Carducci, giustiziaclimatica.it
 • Matyas Molnar & Alexa Botar, NSC-Friends of the Earth Hungary
 • Michał Hetmański, Instrat Foundation
 • Simona Ricotti, Forum Ambientalista
 • Tomasz Waśniewski, Fundacja “Rozwój TAK - Odkrywki NIE”
 • Mihai Stoica, 2Celsius
 • Alice Harrison, Global Witness
 • Raluca Petcu, Bankwatch Romania
 • Catalina Hoparteanu, Declic
Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]