Otevřený dopis Klimatické koalice premiérovi Andreji Babišovi před Evropskou radou

zveřejněno 17.06.2019

Červnové zasedání Evropské rady: zavázání se k uhlíkové neutralitě do roku 2050

 

Vážený pane premiére,

 

na nadcházejícím zasedání Evropské rady 20. – 21. června se budete spolu s dalšími čelnými evropskými představiteli zabývat strategickou vizí Evropské komise pro klimaticky neutrální evropskou ekonomiku. Může to být poslední příležitost prodiskutovat toto téma před klíčovým summitem generálního tajemníka OSN v září tohoto roku.

 

Klimatická krize je klíčovou výzvou pro vaši generaci politiků. Jak ukázala nedávná shromáždění statisíců občanů pro celé EU, podpora veřejnosti pro velmi ambiciózní klimatickou politiku v poslední době strmě roste.

 

Vědci z celého světa se vyjádřili jasně – není času nazbyt. Pokud chceme omezit globální nárůst teploty na maximálně 1,5°C a zamezit tak potenciálně katastrofickým klimatickým dopadům, musíme snížit globální čisté emise skleníkových plynů na polovinu během příštích deseti let a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Toho je možné dosáhnout pouze, pokud EU ukáže vůli vést mezinárodní komunitu a zaváže se ke splnění klimatické neutrality co nejdříve.

 

Jak ukázala strategie Evropské komise, dosažení nulových čistých emisí je nejen možné, ale i ekonomicky žádoucí. Výrazné zrychlení opatření na ochranu klimatu nejen zabrání obrovským ekonomickým ztrátám způsobeným klimatickými extrémy, ale také ušetří miliardy na zdravotních výdajích, importu fosilních paliv a poskytne nová pracovní místa v nízkouhlíkové ekonomice.

 

Evropský rozpočet může posloužit jako důležitý zdroj financování klimatických opatření, zejména pokud budou prostředky použity pro méně rozvinuté evropské regiony.

 

Na základě těchto informací Vás proto před zasedáním Evropské rady žádáme, abyste:

  • souhlasil s celoevropským cílem pro dosažení čistých emisí skleníkových plynů nejpozději do roku 2050, ideálně už do roku 2040;
  • zavázal se ke zvýšení unijních závazků pro Pařížskou dohodu, tedy cílům pro rok 2030, před zářijovým summitem generálního tajemníka OSN;
  • podpořil evropský rozpočet, který sladí národní a regionální investice s evropskými klimatickými cíli a ze kterého 40 % půjde na klimatická opatření.

Tyto body by měly být také integrovány do evropské Strategické agendy, která bude Evropskou radou přijata. Zmíněné principy budou určovat směr Evropské unie na dalších pět let a pošlou tak silný signál evropským občanům, že je pro EU jejich udržitelná budoucnost prioritou.

 

Pro Českou republiku to pak bude znamenat naději, že se sucho, jaké zažíváme v posledních letech, nebude dále dramaticky prohlubovat, že předejdeme dalším extrémním projevům počasí, navrátíme biodiverzitu do krajiny a v neposlední řadě budeme držet  krok s našimi západními i východními evropskými sousedy.

 

Věříme, že vám budoucnost našich občanů není lhostejná a proto podpoříte výše zmíněné návrhy.

 

Za členské organizace Klimatické koalice:

 

Jana Maussen, Centrum pro dopravu a energetiku

Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Lukáš Hrábek, Greenpeace Czech Republic

Stanislava Tomková, Česko proti chudobě a nerovnostem

Petr Kucka, Ekologický institut Veronica

Miroslav Prokeš, Přátelé přírody

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]