Otevřený dopis k čerpání evropských prostředků na klimatická opatření

zveřejněno 13.02.2020

Ministryně financí Alena Schillerová

Ministerstvo financí České republiky

Letenská 15

118 10 Praha

 

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás jménem Klimatické koalice s výzvou týkající se v současnosti běžícího procesu nastavování operačních programů pro čerpání EU fondů v nadcházejícím rozpočtovém období.

Naším, a věříme, že i Vaším cílem je, aby v letech 2021-2027 byly dostupné finanční prostředky využívány způsobem, který umožní České republice dosáhnout kýženého pokroku v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a energetických úspor, v souladu s národními závazky a příslušnými strategickými dokumenty.

S využitím publikovaných dat a materiálů a na základě rozhovorů s řadou členek a členů monitorovacích výborů jednotlivých operačních programů jsme proto analyzovali stav čerpání prostředků z Fondu soudržnosti v dobíhajícím programovém období pro r. 2014-2020.

Došli jsme k následujícím klíčovým zjištěním:

ČR nedokázala efektivně využít prostředky určené na opatření v oblasti přechodu na nízkouhlíkovou energetiku a podle všeho nakonec vyčerpá méně než polovinu celkové alokované částky.
Mezi důvody nedostatečného čerpání prostředků patří pozdní nastavení programů, neúnosné administrativní bariéry, průtahy při posuzování projektů apod. Především pro menší žadatele vč. obcí a malých podniků bylo často prakticky nemožné na alokované prostředky dosáhnout.
ČR zejména selhala v oblasti energetických úspor, kdy hluboce zaostává za svým deklarovaným cílem a čerpá pouze zlomky alokované částky.
Financování rozvoje obnovitelných zdrojů energie z Fondu soudržnosti se v praxi omezilo na rozvoj vodní energie a biomasy a zcela přehlíželo možnosti a potenciál větrné a solární energie.
Nekonzistentnost a absence klimatických standardů při alokaci a čerpání prostředků z Fondu soudržnosti vedly k faktickému zvýšení emisí skleníkových plynů v přímé souvislosti s realizací řady projektů, což neutralizovalo pozitivní přínos těch projektů, které vedly k emisním úsporám.
Některé operační programy vč. OP Doprava s potenciálem nastartovat přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku vůbec nebraly změnu klimatu v potaz a vedly ke stagnaci nebo dokonce zvýšení sektorových emisí, jiné snižování emisí zahrnuly jako doplňkové hodnotící kritérium u vybraných typů projektů.
Jsme přesvědčeni, že tyto závažné nedostatky je nutné v nadcházejícím programovém období odstranit, a to v přímé v souvislosti s dlouhodobou prioritizací klimatické agendy na úrovni EU a rostoucími mitigačními ambicemi, které se budou týkat i České republiky. Nejde totiž pouze o to, kolik prostředků bude mít ČR z rozpočtu EU k dispozici na transformaci svého hospodářství, ale především o to, zda tyto peníze dokáže účelně a smysluplně utratit.

Jsme připraveni být Vašemu úřadu při této práci dle našich možností nápomocni. Rádi bychom se s Vámi proto osobně setkali, představili Vám naší analýzu a probrali téma podrobně.

Děkuji a jsem s pozdravem

Jana Maussen

Ředitelka Centra pro dopravu a energetiku, z.s.

Za Klimatickou koalici

 

Na vědomí:

premiérovi Andreji Babišovi

ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi

ministru životního prostředí Richardu Brabcovi

ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]