Otevřený dopis české, polské a maďarské občanské společnosti premiérům zemí V4

zveřejněno 06.12.2019

Prosincové zasedání Evropské rady: země Visegrádské čtyřky by měly podpořit klimatickou neutralitu

Vážený pane premiére,

Jménem české, polské a maďarské občanské společnosti Vás žádáme, abyste podpořil rozhodnutí přijmout cíl Evropské unie dosáhnout klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. K tomuto rozhodnutí musí dojít během příštího zasedání Evropské rady 12. – 13. prosince 2019. Uvědomujeme si, že dosažení klimatické neutrality je složitý úkol, je však možné (a také nutné) jej splnit.

Země v našem region už jednou cestu transformace nastoupily. Nebyla to snadná cesta, ale dala nám svobodu a mnoho pozitivních přínosů pro naši společnost. Na to, čeho jsme dosáhli, můžeme být pyšní. Proto bychom měli umět čelit i novým výzvám a s odvahou se jim postavit. 

Politika je o složitých volbách a převzetí zodpovědnosti za současnou dobu, ale také za budoucí generace. Dělání složitých dlouhodobých rozhodnutí vždy bylo tím, co definuje velké politické osobnosti. Čas učinit takové rozhodnutí nastal právě teď. 

Přijmutím tohoto velkého vizionářského rozhodnutí získáme větší dlouhodobou prosperitu a bezpečnost pro naši společnost. Přechod na klimaticky neutrální ekonomiku bude společensky a ekonomicky výhodný. Zlepší naši konkurenceschopnost, energetickou bezpečnost a kvalitu života občanů v našem regionu. Zlepší se tím naše zdraví, získáme lepší zaměstnání a vytvoříme mnoho nových příležitostí pro inovativní podnikatelské iniciativy. K dispozici jsou také rozsáhlé prostředky pro sociálně spravedlivý přechod, díky kterým nikdo nezůstane stranou a pomoc získají i ti nejzranitelnější. 

Nečinnost nebo její nedostatek má naopak už nyní obrovské dopady, které pouze zhoršují již existující sociální a ekonomické problémy. Jsme to my a naše děti, kdo na tuto nečinnost doplácíme. Naše vnoučata zaplatí cenu ještě vyšší, pokud rychle nezačneme konat. Negativní dopady klimatické změny už nyní mnoha podnikům způsobují obrovské škody, ničí rodinné firmy, které nemají dostatečné prostředky k zvládání přicházejících problémů. Kromě toho energetická chudoba a nedostatek rovného přístupu k čisté energii pouze zhoršuje znečištění vzduchu. Napříč Evropou se také potýkáme s nedostatkem vody, suchem, zvyšujícími se cenami potravin a s nebezpečím souvisejícím s extrémním počasím. 

Česko, Polsko a Maďarsko mohou tento první krok směrem k udržitelné budoucnosti učinit společně. Díky spolupráci našich zemí můžeme – stejně jako mnohokrát v průběhu společné historie našeho regionu – dosáhnout našich cílů. Přijetí klimatické neutrality do roku 2050 nebo dříve by mělo být začátkem nového a více ambiciózního přístupu k výzvě, kterou změna klimatu představuje. Jde o historický moment, během kterého se země V4 mohou všechny společně stát hlavní hnací silou zmírňování klimatické změny nejen ve střední a východní Evropě, ale také v Evropě jako celku, a být tak inspirací pro zbytek světa.

Jménem organizací:

Česká republika

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Centrum pro dopravu a energetiku   

Česko proti chudobě

Educon           

Ekologický institut Veronica

Greenpeace, ČR

Klimatická koalice

Přátelé přírody, z.s.

Společnost pro trvale udržitelný život

Maďarsko

Energy Efficient Wekerle Civic Society

Green Contact Association

GreenDependent Sustainable Solutions Association

Hungarian Climate Alliance

National Society of Conservationists - Friends of the Earth Hungary

Reflex Environmental Association

World Wide Fund for Nature Hungary

Polsko

Ab Ovo Association

Association “Common Earth”

Association “NO Open Pit Mines”

Buy Responsibly Foundation

Ecological-Cultural Association “Common Earth”

Electric Vehicles Promotion Foundation

Foundation “Development YES - Open Pit Mines NO”

Foundation Green Light/Green News Editorial Team

Greenmind Foundation

Institute for Sustainable Development Foundation

Polish Ecological Club Mazovian Branch

The City is Ours Association

The Ecological Association EKO-UNIA

“The Voice of Pedestrians” Association of the city of Bydgoszcz

Tourist Organization of Stepnica

Social Ecological Institute

Upper Silesian Nature Society

 

 

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]