Oteplování Země lze udržet na 1,5 stupni Celsia, říká uniklý koncept vědecké zprávy IPCC. Je však nutná rychlá proměna ekonomiky

zveřejněno 15.01.2018
Společná tisková zpráva organizací Centrum pro dopravu a energetiku, Glopolis, Greenpeace, Hnutí DUHA a Klimatická koalice
 
OTEPLOVÁNÍ ZEMĚ LZE UDRŽET NA 1,5 STUPNI CELSIA, ŘÍKÁ UNIKLÝ KONCEPT VĚDECKÉ ZPRÁVY IPCC.
JE VŠAK NUTNÁ RYCHLÁ PROMĚNY EKONOMIKY


pondělí, 15. ledna 2018

Podle uniklé pracovní verze připravované speciální zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) [1] existuje ještě malá šance na zastavení globálního oteplování planety na hranici 1,5 stupně Celsia. Jde o úroveň, kterou doporučuje Pařížská klimatická dohoda (závažně stanovuje hranici 2 stupně Celsia) [2]. Zprávu připravuje IPCC na základě všech dostupných vědeckých poznatků právě. Panel chce posoudit, jaké jsou šance na splnění cíle Pařížské dohody, jestli k němu spějeme a jak je případně potřeba cíle jednotlivých států zlepšit.

V nečekaně nadějné zprávě - jejíž koncept získala agentura Reuters [3] - však budou vědci zároveň upozorňovat, že šance na zvládnutí změny klimatu jsou podmíněny velmi účinnými a rychlými řešeními. V následujících 2-3 letech musí dojít k zásadnímu útlumu fosilní energetiky, razantnímu snížení plýtvání energií a naopak rozhýbání čistých obnovitelných zdrojů. Vědci totiž propočetli, že současné cíle pro snižování emisí, které státy mají, by vedly k oteplení planety o 3 oC, a to již podle nich ohrožuje naši civilizaci.

Pro ČR, českou vládu a poslance to nyní prakticky znamená v první řadě udělat tato rychlá opatření:

●    Začít s útlumem starých uhelných elektráren. Aktuálně hlavně zamezit udělování nesystémových výjimek přísnějších limitů pro ochranu ovzduší,  které začnou platit od roku 2021. Většina českých elektráren je se svou současnou technologií není schopna splnit. Některé z nich budou instalovat účinnější filtry, jiné svůj provoz ukončí, ale již teď je jisté, že část z nich se bude pokoušet formou výjimek nová pravidla obejít.

●    Rozhýbat čisté domácí obnovitelné zdroje. Prosadit novelu zákona o podporovaných zdrojích energie, která zavede rozumnou podporu zejména pro obecní a občanské projekty obnovitelných zdrojů (například výtopny na biomasu, bioplynové stanice či větrné elektrárny). Ve spolupráci s distributory elektřiny a Energetickým regulačním úřadem je nutné připravit tarifní podmínky pro samovýrobce elektřiny, které zajistí spravedlivé rozdělení nákladů na distribuční sítě a zároveň podpoří rozvoj vlastní výroby elektřiny.

●    Rozšířit kotlíkové dotace tak, aby peníze byly přístupné i chudým domácnostem na výměnu starých kamen. Pro dotace musí vláda také zajistit další zdroje (zejména připravit motivační danění škod na zdraví a životním prostředí, které těžba a spalování fosilních paliv způsobují).

●    Zvýšit poplatky z vytěženého hnědého uhlí. Prosadit novelu horního zákona, která zruší nesmyslné pětileté moratorium na zvyšování poplatků z vytěžených nerostů. Následně připravit nařízení vlády, které zvýší poplatek z vytěženého hnědého uhlí na minimálně 10 % tržní ceny (v současné době jsou to pouze 3 % a stát na tom tratí). Hnutí ANO by mělo rychle splnit svoje předvolební sliby v této oblasti.

●    Zdvojnásobit recyklaci odpadů. Prosadit nový odpadový zákon se zvýšením skládkovacího poplatku a účinnou recyklační slevou, která bude motivovat obce, aby pomohly občanům s tříděním odpadů. Zároveň je nutné aktualizovat Plán odpadového hospodářství, aby jeho cíle odpovídaly vyspělým evropským zemím i přicházející legislativě EU o cirkulární ekonomice a snižovaly plýtvání surovinami.

●    Podpořit motivaci pro obnovitelné zdroje v EU. Podpořit při jednání v EU o tzv. Zimním balíčku (směrnic o obnovitelných zdrojích, energetické efektivitě atp.) progresivní ustanovení. Ta by měla zajistit, že evropská energetika bude naplňovat cíle Pařížské klimatické dohody a v centru energetické transformace budou samovýrobci elektřiny – občané, družstva, obce, města. Budou mít takové podmínky pro výrobu, prodej a skladování elektřiny, aby nebyli znevýhodněni oproti velkým energetickým společnostem.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Uniklý koncept zprávy dává nečekanou naději. Stále ještě můžeme dosáhnout zastavení globálního oteplování na 1,5 stupni. Ale je potřeba rychle jednat, jinak přijdeme o všechno. Česká republika bude muset výrazně urychlit odstavování uhelných elektráren a rozhýbat stagnující čisté domácí obnovitelné zdroje. Máme však výhodu v tom, že vyrábíme o dost víc elektřiny, než spotřebujeme. A také máme strojírenský průmysl potřebný například pro výrobu větrných turbín. Na potřebné změně vydělá naše životní prostředí i ekonomika.”

Jan Rovensky, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, říká:
“Česká republika podle své Státní energetické koncepce plánuje odstavit 75 % starých uhelných elektráren. To znamená, že jdeme správným směrem, ale podle zprávy IPCC zatím hodně pomalu. Ukončení těžby a spalování uhlí v České republice je proto zapotřebí urychlit.”

Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
“Omezit globální oteplování na relativně bezpečné úrovni je velká výzva. Můžeme to zvládnout, pokud k řešením přistoupíme systematicky a s plným nasazením. Potřebujeme přestat plýtvat uhlím v neúčinných elektrárnách a masivně podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů. Tomu by měla odpovídat i naše vyjednávací pozice v Bruselu. V současné chvíli je totiž nesmyslně zpátečnická.”


Kontakty:

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 276 909, barbora.urbanova@ecn.cz
Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, 734 620 844,
jan.rovensky@greenpeace.org
Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezivládní_panel_pro_změny_klimatu

[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/Pařížská_dohoda

[3] https://www.reuters.com/article/us-climatechange-draft/warming-set-to-breach-paris-accords-toughest-limit-by-mid-century-draft-idUSKBN1F02RH
Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]