Odborná konference: Z krize nám pomohou úspory, obnovitelné zdroje a větší spolupráce v Evropě

zveřejněno 23.11.2022

Společná tisková zpráva organizací
Greenpeace ČR, Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA a Fakta o klimatu

 

Současná energetická krize má evropské, nikoliv národní řešení, shodli se experti z řady institucí a organizací, kteří včera odpoledne vystoupili v Senátu na konferenci Udržitelně a dostupně: energetická bezpečnost v čase transformace. Od řečníků opakovaně zaznívalo, že Evropa si musí v energetice více pomáhat a více své snahy koordinovat, a to nejen při zajišťování dodávek plynu v následující topné sezóně, ale i při přechodu na bezemisní energetiku.

Panovala také shoda, že při řešení krize budou hrát klíčovou roli energetické úspory, zateplování a obnovitelné zdroje energie a že je důležité také řešit energetickou chudobu, kterou zhoršují současné vysoké ceny energií. Česká republika podle účastníků zoufale potřebuje novou aktuální energetickou koncepci, která by tyto trendy zohledňovala.

Konferenci pořádaly ekologické organizace spolu s projektem Fakta o klimatu a ve spolupráci s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu ČR. Svou záštitou ji podpořila místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová. Účastníci vystoupili ve dvou programových blocích, které byly zaměřené na dopady, řešení a budoucnost české i evropské energetiky v širším kontextu současné energetické krize.

Vedle místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové a senátora Zbyňka Linharta na akci vystoupili Aleksandra Tomczak - členka kabinetu místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse, ředitelka odboru elektroenergetiky a teplárenství na Ministerstvu průmyslu a obchodu Hana Konrádová, analytik Jan Klusáček z Platformy pro sociální bydlení, výzkumník Martin Jirušek z Masarykovy univerzity, analytik Chris Rosslowe z think tanku Ember, člen představenstva společnosti ČEPS Pavel Šolc, bývalý ministr životního prostředí a expert Komory OZE Martin Bursík, analytik Jan Rovenský z Greenpeace ČR, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA Jiří Koželouh a právnička Eliška Beranová z organizace Frank Bold.

Miriam Macurová z Greenpeace ČR říká: 
“Konference se koná v době, kdy EU, ale i celý svět čelí energetické krizi, která je přímým důsledkem ruské agrese v Ukrajině. Energetická krize úzce souvisí s krizí klimatickou, jejíž řešení je také urgentní. Cílem této konference proto bylo poskytnout prostor pro diskusi, která přispěje k řešení energetické i klimatické krize. Tato řešení navíc v současné době již existují, jen jim potřebujeme dát dostatečný prostor. Příležitostí pro dosáhnutí tohoto cíle je na evropské úrovni právě projednávaná klimaticko-energetická legislativa v rámci balíčku Fit for 55 a REPower EU. Pro dosáhnutí energetické transformace slučitelné s Pařížskou klimatickou dohodou bude nevyhnutelná spolupráce a solidarita mezi evropskými státy, podpora energetických úspor a větší rozvoj obnovitelných zdrojů.”

Štěpán Vizi z Centra pro dopravu a energetiku říká:
“Z vystoupení širokého spektra expertů jasně vyplývá, že energetická transformace založená na úsporách energie, zvyšování energetické efektivity a urychlené výstavbě obnovitelných zdrojů je cestou nejen ke splnění klimatických cílů, ale také k zajištění spolehlivějších a cenově dostupnějších dodávek energie v Evropě. Dlouhodobě neřešená závislost na dovozu fosilních paliv naopak přispěla k prohloubení současné energetické krize. Je proto zásadní, aby na principech energetické transformace stavěla svou strategii i Česká republika. Tu v příštím roce čeká aktualizace klíčových strategických dokumentů, jejichž platné znění vůbec neodpovídá současné situaci.”

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA říká:
“Jednou z příčin, proč se u nás rozrůstá energetická chudoba, je dlouhodobě neřešená závislost na fosilních palivech a vysoká energetická náročnost bydlení, zejména lidí s nižšími příjmy. Aby se to změnilo, tak stát musí cíleně chránit zranitelné domácnosti, zpřístupnit programy na podporu zateplování a samovýroby elektřiny i lidem s nízkými příjmy, umožnit sdílení levné lokální energie v rámci energetických společenství a celkově přenastavit energetickou koncepci z uhlí a plynu na obnovitelné zdroje, úspory a akumulaci energie. Z hlediska financování pomoci a transformace máme nyní jedinečnou příležitost díky evropským fondům, Modernizační fondu či Národnímu plánu obnovy.”

Kontakty:

Miriam Macurová, Greenpeace ČR, tel. 771 154 362, miriam.macurova@greenpeace.org
Štěpán Vizi, Centrum pro dopravu a energetiku, 770 164 203, stepan.vizi@cde-org.cz
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Šimon Hauser, mediální koordinátor, Greenpeace ČR, 733 274 304, simon.hauser@greenpeace.org

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]