Nový finanční nástroj pro spravedlivou transformaci by měl být doprovázen odklonem od uhlí

zveřejněno 14.01.2020

Evropská komise dnes zveřejnila návrh nového finančního nástroje (Just Transition Mechanism – Mechanismus pro spravedlivou transformaci), který bude v rámci Zelené dohody pro Evropu fungovat jako dotační program pro investiční potřeby evropských regionů během přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku. Finance mají podpořit energetickou transformaci a motivovat k zásadnímu snižování emisí v horizontu nejbližších let.

Navrhovaný mechanismus spravedlivé transformace je součástí Investičního plánu pro udržitelnou Evropu, s jehož pomocí Zelená dohoda pro Evropu finančně podpoří ty regiony EU, jejichž ekonomiky jsou na fosilních palivech nejvíce závislé. Na tyto dotace, bude celkově vyhrazeno 100 miliard eur a bude možné jimi financovat např. projekty na rekvalifikaci pracovníků uhelného průmyslu, zvyšování energetické účinnosti, nebo jiné nízkouhlíkové investice.

Posílením finanční podpory na sociálně citlivý přechod regionů k čisté energii podmiňovaly některé členské státy svou ochotu souhlasit s navýšením klimatických cílů EU pro rok 2030. Evropská komise i Evropský parlament uvažují o navýšení schváleného závazku ke snížení emisí skleníkových plynů o 10 až 15 % (tedy ze 40 na 50 až 55 % oproti r. 1990). Rychlejší tempo snižování emisí je v souladu s požadavkem Pařížské dohody a v průběhu tohoto roku by se k němu měly zavázat všechny státy. Klíčový bude summit čelních představitelů EU a Číny letos v září, na němž by oba významní hráči měli oznámit své ambice a motivovat k přísnější klimatické politice ostatní. Ambicióznější plány v ochraně klimatu mají na základě Pařížské dohody předložit všechny státy nejpozději během klimatického summitu OSN, který bude v listopadu v Glasgow.

Členské státy by měly připravit regionální plány pro spravedlivou transformaci s výhledem do roku 2030, které by měly být v souladu s Národními energeticko-klimatickými plány.  Závazky a plány na využívání evropských dotací budou muset příjemci finanční pomoci odevzdat tento rok. Důraz by přitom měl být kladen především na investice do aktivit, které jsou skutečnými dlouhodobými alternativami, jako jsou obnovitelné zdroje nebo energetická účinnost.

Zároveň však existují obavy, že kritéria udělování finanční podpory nejsou konzistentní s cílem dosáhnout klimatické neutrality, neboť neobsahují požadavek na vyloučení investic do fosilních paliv, zejména plynu, a nevedou k odpovědnosti hlavní znečišťovatele, kterým bude možné udělovat kompenzace za předčasné uzavírání uhelných zdrojů.

Návrh Evropské komise je předložen v době blížícího se závěru jednání o novém dlouhodobém rozpočtu EU. Vedle navrhované podpory na spravedlivou transformaci může i rozpočet EU zajistit rychlé snižování emisí, pokud by z financování vyloučil fosilní byznys a věnoval 40 % na boj se změnou klimatu. Zejména Politika soudržnosti pak má v rámci rozpočtu EU určeného pro regionální rozvoj velký potenciál vybavit nejvíce znečištěné regiony čistou infrastrukturou.

Michaela Pixová, koordinátorka Klimatické koalice, řekla: „Česko patří v Evropské unii k zemím, které si neustále stěžují, že mají oproti starším členským zemím méně peněz a že je pro ně přechod na udržitelnou energetiku příliš drahý. Tuto výmluvu čeští politici při svém zdůvodňování nedostatečného boje se změnou klimatu už jednoduše nebudou mít. Těžko naopak budou zdůvodňovat případnou neochotu využívat nabídnuté pomoci pro takové regiony, jako je Karlovarský či Ústecký kraj, na které neudržitelnost současné ekonomiky a energetiky dopadá nejvíce. Zničené životní prostředí i sociální a ekonomické problémy, to všechno se v těchto krajích díky novému dotačnímu programu může v rámci několika málo let stát minulostí.“

Zuzana Vondrová, koordinátorka z Centra pro dopravu a energetiku, řekla: „Zřízení mechanismu spravedlivého přechodu je vítaným signálem, že EU bere své závazky ke snižování emisí vážně a zároveň myslí na nejslabší regiony, které postihne konec uhlí nejvíce. Kritéria pro čerpání však musí být jasně definovaná a konzistentní s cíli klimatické neutrality. Spravedlivá transformace a budování nezávislosti na fosilním průmyslu u nás přitom mohou nastat pouze za předpokladu, že bude konečně stanoveno datum odklonu od uhlí.”

 

Kontakty pro média:

Michaela Pixová, michaela.pixova@ecn.cz, +420 777 145 003
Zuzana Vondrová, zuzana.vondrova@ecn.cz
 

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]