Návrh plánu transformace uhelných regionů nezajistí splnění vládního slibu konce uhlí 2033

zveřejněno 21.02.2022

Ačkoliv se vláda ve svém programovém prohlášení zavázala vytvářet podmínky pro odklon od uhlí do roku 2033 [1], návrh Plánu spravedlivé územní transformace tento závazek téměř neodráží. Ve své nejnovější verzi [2] sice odkazuje na prohlášení vlády, avšak zároveň na Mostecku i Sokolovsku předpokládá těžbu uhlí po tomto datu.

Návrh plánu neuvádí odklon od uhlí v roce 2033 jako jasný cíl s konkrétními kroky. Uhelné kraje tak stále nemají jistotu, jak bude transformace probíhat.Ekologické organizace upozorňují, že jedině s jasně stanoveným cílem může transformace uspět.

Plán má zajistit úspěšnou přeměnu uhelných regionů. Ty na jeho základě budou čerpat 41 miliard korun z Fondu pro spravedlivou transformaci i další finanční prostředky z jiných zdrojů. Jeho nejnovější verzi předloží zítra (22. února) Ministerstvo pro místní rozvoj k projednání Transformační platformě [3].

Zároveň jasný cíl v odklonu od uhlí vyžaduje po ČR i Evropská komise, která bude transformaci financovat. Šéfka resortu, který bude operační program spravovat - ministryně životního prostředí Anna Hubáčková - tvrdí, že uhlí by mělo skončit už do roku 2030 [4]. Takový termín prosazují i ekologické organizace.

Vláda také dluží uhelným krajům novou Státní energetickou koncepci, která slíbený odklon od uhlí rozpracuje do konkrétního plánu a nastaví účinná řešení, zejména rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Zuzana Vondrová, odbornice na spravedlivou transformaci z Centra pro dopravu a energetiku, říká:
„Vláda se vyjádřila k termínu konce uhlí, což se musí promítnout v plánech české energetické transformace. Bude však třeba vyjasnit i další parametry ozelenění průmyslu, abychom odvrátili sociální a hospodářský otřes v regionech. Stát by měl komunikovat, jak chce čelit energetické chudobě, jak chystá rozvíjet obnovitelné zdroje, jak podpoří samosprávy uhelných regionů, nebo jak se postaví k povinnostem velkých znečišťovatelů.“

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:
“Kraje musí dostat jasný signál, na jaký termín konce uhlí se mají připravit. Aktuální návrh Plánu spravedlivé transformace není jednoznačný. V textu je dokonce odkazováno na doporučení Uhelné komise, které ovšem ani minulá vláda neschválila a vyzvala k hledání scénářů rychlejšího okolonu od uhlí. Jasné slovo k odklonu od uhlí řekla současná vláda - rok 2033. Plán je jedním z nástrojů, jak dodržet slovo. Další je například nová energetická koncepce celého státu a podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie.”

Kontakty:
Zuzana Vondrová
, koordinátorka z Centra pro dopravu a energetiku, zuzana.vondrova@cde-org.cz
Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz, 723 559 495
Václava Marková, mediální koordinátorka Centra pro dopravu a energetiku, vaclava.markova@cde-org.cz, 720 277 049

Poznámky pro editorky a editory:

[1] Programové prohlášení vlády říká: “Budeme vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033”.

[2] https://mmr.cz/getmedia/98d781b3-a5dc-49bf-95d9-da3bc1dc1a98/PSUT-aktualizace-draft-1-11_EK.pdf.aspx?ext=.pdf

[3] Transformační platforma je orgán, který se podílí na přípravě Plánu spravedlivé územní transformace https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/uhelne-regiony/plan-spravedlive-uzemni-transformace-(psut)/transformacni-platforma

[4] https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hubackova-uhli-by-melo-skoncit-do-roku-2030-40381656

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]