Návrh nového rozpočtu EU klade důraz na klimatická opatření a energetickou transformaci, ne však v dostatečné míře

zveřejněno 02.05.2018

Evropská komise dnes zveřejnila návrh příštího rozpočtu EU a zahájila tak debatu o pravidlech a prioritách pro budoucí kolo přerozdělování evropských fondů. Podle Komise mají být klimatická opatření jednou k hlavních priorit rozpočtu pro období 2021 – 2027.

Pro současný rozpočet pro období let 2014 – 2020 platí, že 20 procent výdajů napříč všemi programy má být využito na klimatická opatření. Dle nového návrhu to má do budoucna být 25 procent. [1] V takovém případě by během let 2021 – 2027 šlo na klimatická opatření celkem 320 miliard euro. 

Evropská komise dnes zveřejnila Sdělení a Nařízení k víceletému finančnímu rámci po roce 2020, nebo-li rozpočtu EU [2]. Tyto dokumenty říkají, jak velký by rozpočet měl být, z jakých zdrojů bude naplněn a jaké jsou jeho hlavní priority. V následujících týdnech Komise zveřejní návrhy sektorových politik; konkrétně návrh kohezní politiky bude zveřejněn 29. května.

CITACE

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, řekla:

“Klíčové je, aby příští rozpočet EU napomohl podstatným způsobem k energetické transformaci, a to zejména v méně bohatých státech EU. To znamená, že na klimatická opatření, tedy energetickou efektivitu, obnovitelné zdroje a dekarbonizaci průmyslu a dopravy musí jít alespoň 40 % rozpočtu. Zástupci České republiky by měli podpořit francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který právě po takovém 40% závazku volá.“

„Vzhledem k odchodu Velké Británie z EU a novým výzvám, kterým EU čelí, bude k dispozici méně peněz na kohezní politiku ve střední a východní Evropě. Právě z toho důvodu je zapotřebí, aby byly prostředky využity nanejvýš efektivně, transparentně a koherentně. Rozpočet by neměl podporovat žádná opatření, která přispívají ke klimatické změně, degradaci životního prostředí či poškozování lidského zdraví.“

KONTAKT

Barbora Urbanová, ředitelka, Centrum pro dopravu a energetiku, barbora.urbanova@ecn.cz, +420 605 276 909

Kateřina Davidová, mediální koordinátorka, Centrum pro dopravu a energetiku, katerina.davidova@bankwatch.org, +420 772 728 590

POZNÁMKY

[1]        Potenciál rozpočtu EU proměnit evropskou energetiku zůstává doposud nevyužitý. Ze všech prostředků kohezní politiky šlo v letech 2014 – 2020 na projekty spojené s energetickou efektivitou, obnovitelnými zdroji a chytrými řešeními pouze 7 %.

[2]        https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]