Modernizace energetiky za miliardy z EU se nekoná

zveřejněno 28.01.2016

Miliardy z evropského rozpočtu, určené na proměnu energetiky nových členských států, podstatnou změnu nepřinesou. To je hlavní zjištění rozsáhlé zprávy1 nevládní organizace CEE Bankwatch Network. V Česku kritizuje hlavně kotle na uhlí, malou podporu obnovitelných zdrojů a pomalý postup v úsporách energie.

Celá studie je k dispozici na stránkách CEE Bankwatch Network: http://bankwatch.org/enfants-terribles
České shrnutí je na stránkách CDE: http://cde.ecn.cz/dokumenty.shtml

Země střední a východní Evropy vyčleňují na úspory energie, obnovitelné zdroje a chytré sítě jen 7% fondů EU, 178 miliard Euro. Jejich určení si vykládají po svém – místo jasných strategií sledují své zájmy, v ČR třeba podporu uhelného sektoru. Zcela nedostatečné je také začlenění snižování emisí do všech relevantních aktivit, jak to vyžaduje evropská legislativa. V praxi to znamená, že největší část rozpočtu na dopravní stavby je určena na výstavbu silnic a dálnic jak v ČR, tak v dalších zemích.

„Česká vláda si vyložila evropské cíle po svém. Místo aby využila příležitost a za evropské fondy proměnila energeticky náročnou ekonomiku na moderní a nízkouhlíkovou, podporuje další těžbu uhlí a dál škrtí obnovitelné zdroje.“ charakterizuje výsledky studie Ondřej Pašek z nevládní organizace CEE Bankwatch Network.

Přechod na moderní, nízkouhlíkovou energetiku je jedním z hlavních cílů evropských fondů v letech 2014 – 2020.3 Hlásí se k němu všechny státy střední a východní Evropy, i Česká republika ve své Dohodě o partnerství mezi Evropskou komisí a vládou.

V českých operačních programech je vyčleněno jen méně než půl procenta – 1,4 miliardy Kč - EU fondů na léta 2014 – 2020 na obnovitelné zdroje. Výroba elektřiny z větru stejně jako samostatné fotovoltaické elektrárny na střechách nejsou podporovány vůbec.

„Mezi obnovitelnými zdroji podporuje vláda hlavně biomasu a bioplyn. Větrné elektrárny vyškrtla z podpory úplně. Nezapomínejme, že největším příjemcem evropských dotací je u nás holding Agrofert.“ dodává Ondřej Pašek.

Ačkoli opatření na snížení znečištění ovzduší mají mít synergický efekt se snižováním emisí skleníkových plynů, český Operační program Životní prostředí podporuje nákup kotlů na uhlí – domácnosti na ně dostanou kotlíkovou dotaci 70%.

Výše prostředků na úspory energie v obytných a veřejných budovách a v průmyslu je oproti minulému období trojnásobná, dosahuje celkově přes 52 miliard Kč. Přesto, podle zpráv Ministerstva průmyslu a obchodu, hrozí, že nenaplníme cíl snížit do roku 2020 spotřebu energie o 20%. Na vině je zejména pozdní start operačních programů, ale také nekoordinovanost postupu mezi ministerstvy a nízké požadavky na úsporné projekty. Státní energetická koncepce počítá mezi lety 2015 a 2040 s přibližne konstantní spotřebou energie.

„Česká republika proinvestuje z evropských fondů 52 miliard na úspory energie.
I přesto nebude spotřeba energie klesat nejméně do roku 2040.“ dodává Ondřej Pašek.

Celá studie je k dispozici na stránkách CEE Bankwatch Network:
http://bankwatch.org/enfants-terribles

Český překlad Shrnutí a hlavní závěry v České republic je k dispozici na stránkách členské organizace Centrum pro dopravu a energetiku:
http://cde.ecn.cz/dokumenty.shtml

Kontakt:
Ondřej Pašek
CEE Bankwatch Network
tel.: 608 381 602
ondrej.pasek@bankwatch.org

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]