Ministři udělali krok správným směrem, přesto je schválená úprava emisního obchodování nedostatečná. Státy musí snižovat smog a závislost na fosilních palivech sami

zveřejněno 28.02.2017

Tiskový komentář organizací Centrum pro dopravu a energetiku a Hnutí DUHA

Ministři životního prostředí EU se dnes shodli na pravidlech systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) pro následující desetiletí (2021-2030). Podpořená opatření, ačkoli jdou správným směrem, jsou slabá a na cenu povolenek budou mít jen malý vliv. Tím je ohrožen potřebný příspěvek EU jak k naplnění závazků Pařížské dohody, tak našich vlastních evropských cílů pro rok 2030.

Pokud následná vyjednávání o revizi systému obchodování s emisními povolenkami mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí nepovedou k přijetí důslednějších opatření, budou jednotlivé státy odkázány pouze na národní nástroje pro snižování emisí skleníkových plynů. Jen tak mohou snížit škodlivý smog, závislost na fosilních palivech a tím zvýšit energetickou bezpečnost a podpořit inovace v ekonomice.

Ministři dnes podpořili zdvojnásobení tempa, jímž jsou nevyužité povolenky každoročně odebírány z trhu, a automatické rušení určitého množství povolenek, pokud jejich celkové množství v Rezervě pro stabilizaci trhu přesáhne stanovený limit. Systém emisního obchodování však zůstane i nadále příliš stědrý vůči znečišťovatelům, kteří dostávají velkou část povolenek zdarma.

Centrum pro dopravu a energetiku a Hnutí DUHA jednoznačně podporují hledání společného celoevropského řešení emisí skleníkových plynů. Zároveň však upozorňují, že jednotlivé státy nemohou čekat a musí v každém případě přijímat také domácí opatření pro snižování emisí skleníkových plynů.

Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku uvedla:

„I přesto, že ministři udělali krok správným směrem, přijatá opatření nejsou dostatečná pro naplnění závazků Pařížské dohody a nijak neomezují masivní rozdávání povolenek zdarma znečišťovatelům.”

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Jednání o společném evropském řešení emisí skleníkových plynů nevypadají po dnešním jednání příliš dobře. Ale cíle EU a globální cíle zůstávají. To je závazek, ale i příležitost pro jednotlivé státy EU ujmout se iniciativy a přijmout účinná domácí opatření pro snížení smogu a závislosti na fosilních palivech. Česká vláda by měla rozhodnout o odstavení zastaralých a nepotřebných uhelných elektráren a ulevit tak našim plícím i ekonomice. Je třeba také rozhýbat obecní a občanské obnovitelné zdroje. Měly by také pokračovat přípravy antifosilního zákona, který by rozhýbal inovace a pomohl zvýšit energetickou bezpečnost státu.”  

KONTAKTY:

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 276 909, barbora.urbanova@ecn.cz

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]