Ministerstvo spustilo druhou část veřejné konzultace nové klimaticko-energetické strategie Česka, Greenpeace ČR nabízí nástroj pro připomínkování veřejnosti

zveřejněno 29.01.2024

Společná tisková zpráva Greenpeace ČR, Centra pro dopravu a energetiku, Hnutí DUHA, Calla, Zeleného kruhu a Klimatické koalice

Česko pokračuje v přípravě zásadních strategických dokumentů, které mají popsat cíle a postup v oblasti ochrany klimatu a transformace energetiky. V lednu Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo druhou část veřejné konzultace nového Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NECP) [1]. Ministerstvo průmyslu a obchodu její spuštění dlouho odkládalo [2]. Návrh aktualizace klimaticko-energetického plánu totiž vzala vláda na vědomí už loni v říjnu.

Do konzultace je možné se zapojit do 29. února prostřednictvím interaktivního formuláře [3]. Mohou tak učinit firmy, veřejné či akademické instituce i jednotlivci. Klimaticko-energetický plán má být následně dokončen v první polovině letošního roku a jeho finální verze má být odeslána zástupcům Evropské komise do konce června.

Nevládní organizace věnující se energetice v Klimatické koalici a v Zeleném kruhu zpracovaly shrnutí k jednotlivým částem veřejné konzultace. Do samotné konzultace se pak veřejnost může zapojit i pomocí on-line nástroje, který připravila organizace Greenpeace ČR [4].

První fáze veřejné konzultace, která se uskutečnila v květnu loňského roku obsahovala šest otevřených otázek obecného charakteru [5]. Informace o tom, jak byly zaslané připomínky vypořádány a výsledky zapracovány do aktualizace plánu, v dokumentu chybí.

Ekologické organizace už dříve zveřejnily soubor konkrétních doporučení vládě ČR [6], jak reagovat na připomínky ke klimaticko-energetickému plánu ČR, které v prosinci zaslala ve svém stanovisku Evropská komise [7]. Apelují zejména na zvýšení cíle pro obnovitelné zdroje energie, tak aby využíval domácí možnosti výroby čisté a levné energie a naplňoval férový podíl na celoevropském cíli [8]. Organizace upozorňují, že řada z výtek Evropské komise vůči Česku nemusela vůbec zaznít, pokud by vláda ČR do plánu zapracovala výsledky proběhlého prvního kola veřejné konzultace [9].

Veřejná konzultace je povinnou součásti přípravy strategického dokumentu, musí proto splňovat kritéria definovaná Evropskou komisí.

Příprava nového NECP úzce souvisí také se souběžnou aktualizací Politiky ochrany klimatu (POK) a nové Státní energetické koncepce (SEK). Ty přislíbila vláda aktualizovat do konce roku 2023, jak uvádí ve svém programovém prohlášení. Také jejich příprava nabrala zpoždění a jejich schválení se očekává až v letošním roce.

Petra Kolínská, ředitelka asociace Zelený kruh, řekla: „Pro Zelený kruh je klíčové zajistit transparentnost a otevřený dialog při tvorbě takto důležitého dokumentu. Naším cílem je nejen urychlit přechod na obnovitelné zdroje, ale také se zaměřit na energetickou chudobu a zajistit, aby transformace byla spravedlivá pro všechny. Je důležité, aby veřejnost věděla, že její hlas je slyšet a že její připomínky mají přímý vliv na výsledné rozhodnutí.“

Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR, říká: „Veřejná konzultace je důležitou a povinnou součástí aktualizace Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu, proto je nevyhnutné, aby o ní veřejnost věděla a měla možnost se jí efektivně zúčastnit. K tomu má sloužit online nástroj, který jsme pro zjednodušení procesu připravili. Stejně důležité ale je, aby plán obsahoval informace o tom jak byly náměty veřejnosti z konzultace zpracovány, to doposud v plánu chybí.“

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: „Budoucnost energetiky se týká každého z nás. Jaký budeme mít přístup k čisté domácí energii a jak se nám podaří snížit plýtvání - to významně ovlivní ekonomickou a sociální situaci domácností a ukáže, zda máme šanci vyřešit klimatickou krizi. Předchozí kolo veřejné konzultace ukázalo, že si lidé přejí například rychlejší růst obnovitelných zdrojů, kdyby jim ministerstvo průmyslu naslouchalo, nemusela mu to připomínat Evropská komise.“  

Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku, říká: „Zajistit smysluplné zapojení veřejnosti do tvorby klimatického a energetického plánu je jednou z klíčových povinností každého státu. Evropská komise přitom Česku vytkla, že v návrhu plánu vůbec nevysvětlilo, jak připomínky veřejnosti z prvního kola konzultace zohlednilo. Jak ukázala nedávná krize, vývoj energetiky může mít bezprostřední dopad na všechny obyvatele. Je proto zásadní, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu tentokrát vzalo připomínky veřejnosti vážně.“

Edvard Sequens, energetický konzultant v Calla, říká: Sdružení pro záchranu prostředí, řekl: „Naprosté upřednostňování drahé jaderné energetiky v narůžovo lakovaných plánech ministerstva průmyslu odvádí kapacity politiků, veřejné správy i pozornost voličů od rychlejších a levnějších řešení našich energetických potřeb. Posilování centralizovaných jaderných zdrojů kromě bilionového zadlužení přinese nezbytné posilování státní moci v energetice.“

Kontakty:

Petra Kolínská, Zelený kruh, petra.kolinska@zelenykruh.cz, 776 552 022
Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR, miriam.macurova@greenpeace.org, 771 154 362
Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, tel.: 723 559 495, e-mail: jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku, stepan.vizi@cde-org.cz, 770 164 203
Edvard Sequens, energetický konzultant v Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz
Tereza Fenclová Mašková, Klimatická koalice, tereza.maskova@klimatickakoalice.cz


Poznámky pro editorky a editory:

[1] Z anglického National energy and climate plan

[2] https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-zahajuje-druhou-cast-verejne-konzultace-k-narodnimu-klimaticko-energetickemu-planu--279242/

[3]  https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8HWXH9DG80CyfJHLW70pSiu8fEtp5H9JpUNHAfdFTMhUNzlBVDAxNVNJMjg1Vk5IN0M5WThWMjVBSy4u

[4] https://www.spoluproklima.cz/

[5] https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vyhlasilo-verejnou-konzultaci-k-aktualizaci-vnitrostatniho-planu-cr-v-oblasti-energetiky-a-klimatu--274140/

[6] https://hnutiduha.cz/sites/default/files/dokumenty/doporuceni_upravy_doplneni_necp_2024_01_10.pdf

[7] https://commission.europa.eu/system/files/2023-12/Factsheet_Commissions_assessment_NECP_Czechia_2023.pdf

[8] https://klimatickakoalice.cz/pro-media/tiskove-zpravy/doporuceni-vlade-zvysit-cil-pro-obnovitelne-zdroje-ci-doplnit-reseni-energeticke-chudoby

[9] https://klimatickakoalice.cz/pro-media/tiskove-zpravy/verejnost-chce-vyssi-cile-v-ochrane-klimatu-ukazuje-vyhodnoceni-konzultace-mpo-k-nove-klimaticko-energeticke-strategii


 

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]