Konkrétní projekty budou Ústecký kraj odklánět od uhlí. Chybí ale důraz na čisté prostředí. Vládní akční plán pro restrukturalizaci příliš akční není

zveřejněno 10.07.2017

Společný tiskový komentář Hnutí DUHA, Greenpeace, Centra pro dopravu a energetiku a Zeleného kruhu

 

Právě vládou schválený, první z akčních plánů pro restrukturalizaci Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, přináší konkrétní projekty pro odklon Ústeckého (a Karlovarského) kraje od těžby uhlí. Týkají se například podpory vědy a výzkumu či moderního průmyslu. Hnutí DUHA, Greenpeace, Centrum pro dopravu a energetiku a asociace ekologických organizací Zelený kruh schválení vítají a připomínají, že ekologické organizace již před deseti lety takové směřování navrhovaly [1].

 

Ekologické organizace upozorňují, že tento akční plán málo zdůrazňuje zlepšování životního prostředí, především vyčištění ovzduší zatíženého těžbou a spalováním uhlí. To je nutnou podmínkou pro udržení vzdělaných lidí a sociální i ekonomické prosperity. 

 

Základní podmínkou rozvoje krajů bylo a je zachování limitů těžby hnědého uhlí. Současná vláda zbytečně prolomila limity na velkolomu Bílina a uvolnila tak těžbě sto milionů tun uhlí, které měly podle vládního usnesení z roku 1991 zůstat pod zemí  Současně potvrdila zachování limitů na velkolomu Československé armády, kde chrání města a vesnice.

 

Podle vlády vznikl akční plán na základě široké diskuse a zapojení významných místních hráčů. K jednacímu stolu ovšem zdaleka nebyli přizváni všichni zájemci, např. ani starostové obcí nebo neziskové organizace, které byly proti prolomení limitů těžby. 

 

Tento první akční plán navazuje na dříve vládou schválený Strategický rámec restrukturalizace kraje. Zmocněnec vlády má každý rok předkládat aktualizovaný akční plán. Nedostatky v jeho obsahu i procesu musí dohnat další plán v příštím roce. 

 

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

„Vítáme, že vláda schválila konkrétní projekty pro rozvoj Ústeckého kraje. Je to další důkaz toho, jak velký význam má obrana limitů těžby hnědého uhlí, bez nichž by zde byl další rozvoj nemožný a kraj by naopak spadl opět dolů. Ale je potřeba se dívat dopředu a životní prostředí zlepšovat. Další akční plán v příštím roce by měl cílit na úplné vytlačení uhlí z domácích kotlů a kamen a zavírání zastaralých uhelných elektráren. Ty vyrábějí pouze na vývoz a Ústecku zůstává jen znečištění. Také je potřeba chytit příležitost, jakou je ochrana divoké přírody v přírodně zachovalých - ale i části těžbou zničených - územích kraje.“

 

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace a občan Litvínova, řekl:  

„Dnes schválený akční plán je první a stále dost nesmělý krok k modernizaci a transformaci Mostecka a Litvínovska. Díky za něj, ale je třeba jít dál - v opuštěných povrchových dolech postavit přečerpávací elektrárny, na bývalých výsypkách začít nejen provádět rekultivace a vracet krajinu přírodě, ale na vhodných lokalitách také pěstovat energetické dřeviny. Technikům z dolů je třeba najít práci v nových čistých strojírenských podnicích. A samozřejmě důkladně ohlídat, aby se vládní miliardy nerozkradly tak, jak dosud bývalo v našem kraji zvykem.“

 

Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:

„Schválený akční plán je krok správným směrem. Při tvorbě navazujícího akčního plánu by však měla vláda využít participativního plánování a zapojit co nejvíc místní občany. Jen tak bude mít jistotu, že opatření reagují na skutečné potřeby obyvatel a prostředky z veřejných zdrojů se neplýtvají na zbytečné projekty.“

 

Kontakty:

 

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 276 909, barbora.urbanova@ecn.cz

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

 

Poznámky:

 

[1] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/oziveni_ustecka.pdf

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/hnuti-duha-zavirani-dolu-prinese-prosperitu/r~i:article:506976/

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]