Hodnocení Fondu spravedlivé transformace: Nejasný přínos strategických projektů, důraz na rychlé čerpání a malé zapojení veřejnosti

zveřejněno 28.11.2023

Společná tisková zpráva CDE a TI

První dotace z Fondu spravedlivé transformace (FST) putuje k úspěšným žadatelům v rámci výzvy na strategické projekty. V polovině listopadu o tom informovalo Ministerstvo životního prostředí. Uhelné kraje si z Fondu rozdělí 42 miliard korun a až polovina připadne právě strategickým projektům. Ty přitom doprovází řada problematických aspektů. Přípravy FST komentují organizace Centrum pro dopravu a energetiku /CDE) a Transparency International Česká republika (TI).

FST vznikl nově jako podpora pro regiony nejvíce zasažené odklonem od fosilních paliv. České uhelné kraje, Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský, patří současně mezi dlouhodobě přehlížené a strukturálně postižené regiony potýkající se s řadou sociálně-ekonomických problémů. Fond tak představuje příležitost jak podpořit jejich rozvoj.

“Fond spravedlivé transformace je výborný hlavně díky cílené podpoře dlouhodobě přehlížených regionů. Abychom ale byli v transformaci úspěšní, musíme adresovat také témata, která Fond neřeší, a dělat rozumná rozhodnutí a kroky na národní úrovni,” komentuje Zuzana Vondrová, odbornice na spravedlivou transformaci CDE. “Má-li být transformace férová, potřebujeme se postavit příčinám sociální nestability a zároveň hledat maximální finanční i legislativní podporu sdílené a obnovitelné energie včetně dekarbonizovaného teplárenství,” doplňuje.

Podle původního záměru měl Fond sloužit hlavně podpoře malých a středních podniků. Česko se naopak rozhodlo rozdělit až polovinu zdrojů z Fondu velkým strategickým projektům. To samo o sobě nemusí být špatně, pokud jsou projekty v souladu s dlouhodobou koncepcí a jejich výběr probíhá podle předem jasných kritérií a pravidel, včetně pečlivého posouzení strategického přínosu. 

Panují nejasnosti a chybí strategie

Ve skutečnosti ale výběr strategických projektů probíhal narychlo a netransparentně. Zatím není jasné, jaké vybrané projekty uspějí - výzva skončí letos v prosinci. Nejasný je také transformační potenciál těchto projektů, neboť k nim chybí řada významných informací, které by byly veřejně dostupné.

„Hlavní problém s přípravou Fondu spravedlivé transformace spočíval v tom, že jeho plánování probíhalo zbrkle a bez komunikace s občanskou společností. Zvyšují se tak nejen korupční rizika, ale i nebezpečí, že prostředky nebudou využity účelně a v souladu se strategickými cíli,“ říká Ondřej Kopečný, ředitel TI.

Přípravy čerpání peněz z Fondu také ukázaly na problematický fakt, že Česku chybí dlouhodobá strategie, jak se s koncem uhlí vypořádat. Chybějící strategie v kombinaci s časovým tlakem, které přípravy FST provázely, tak vedou k tomu, že je větší důraz kladen na objemy čerpání, než na kvalitu projektů. Dalším nedostatkem bylo nedostatečné zapojení veřejnosti.

„Bylo by skvělé, kdyby se Česko z problémů, které přípravu FST provázely, dokázalo poučit a příště bylo lépe připraveno. Pokud rychle nezlepšíme strategické plánování v případech jako je právě tento, hrozí, že promrháme cenné zdroje pro modernizaci české společnosti a ujede nám vlak, který už nemusíme dohnat,“ dodává.

Pozitivními aspekty Fondu jsou jeho propojení sociálních a klimatických otázek i zapojení ekologických organizací do přípravných platforem. Zveřejnění základních informací a záznamů z jednání vedlo k určité míře transparentnosti. Celkově představují přípravy FST novou a cennou zkušenost, ze které může český stát čerpat do budoucna.


Kontakty pro média:

Zuzana Vondrová, odbornice na spravedlivou transformaci CDE, zuzana.vondrova@cde-org.cz, 732614583
Ondřej Kopečný, ředitel TI, ondrej.kopecny@transparency.cz,
Václava Marková, specialistka komunikace CDE, vaclava.markova@cde-org.cz, 720277049
Františka Rohlíčková, specialistka komunikace TI, frantiska.rohlickova@transparency.cz, 604531469

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]