Fit For 55: Země EU chtějí bezemisní budovy. Nevládní organizace chtějí také konec podpory pro vytápění fosilními palivy

zveřejněno 25.10.2022

Rezidenční budovy, které se v EU postaví po roce 2030, by měly být klimaticky neutrální. Jejich povinnou součástí mají být také instalace pro výrobu energie ze slunce. Na tomto a dalších bodech se dnes usnesli ministři a ministryně pro energetiku ze zemí EU. Přijali totiž společnou pozici ke Směrnici o energetické náročnosti budov. Právě budovy spotřebují 40% energie v EU a jsou příčinou 36 % emisí skleníkových plynů souvisejících se spotřebou energie. [1]

Nevládní organizace napříč Evropou vnímají probíhající revizi směrnice o budovách jako jedinečnou možnost implementovat ambiciózní klimatické cíle pro rok 2030 a zároveň pozvednout miliony lidí z energetické chudoby. Nevládní sektor zdůrazňuje, že součástí směrnice by měla být i komplexní nabídka finančních incentiv pro instalaci obnovitelných zdrojů energie v budovách nebo zákaz vytápění fosilními palivy. [2]

Ministři debatovali také o tzv. plynovém balíčku, který má zajistit společná tržní pravidla pro obnovitelný a zemní plyn a vodík a podpořit dekarbonizaci evropského plynárenského systému. Již před představením balíčku loni v prosinci upozorňovaly neziskové organizace (CAN Europe) na to, že kvůli energetické krizi jsou některé jeho části zastaralé a žádaly Komisi, aby návrh přepracovala. V současné chvíli by bylo nejlepší projednávání balíčku přerušit a dát tak Komisi dostatek času na to, aby jej uvedla v soulad s novými projekcemi snižování spotřeby plynu a především se strategií REPower EU.

Oba dnes projednávané návrhy spadají do balíku klimatické legislativy ‘Fit for 55’, jehož cílem snížit emise EU do roku 2030 o 55 % (oproti roku 1990) a dovést Evropskou unii do roku 2050 k uhlíkové neutralitě. Dnešnímu zasedání Rady EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku [3] předsedal český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Postoje, které dnes evropští ministři a ministryně pro energetiku přijali, bude Rada EU obhajovat během následných trialogů. V nich bude hledat shodu na finálním znění těchto nařízení s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Ondřej Pašek, energetický expert v Hnutí DUHA, řekl: „I když Evropa najde krátkodobé řešení dodávek plynu, zásadní je zároveň snižovat spotřebu energie. Vysoké ceny energií dopadají nejvíc na ty, kdo žijí v nezateplených, nevyhovujících bytech. Potřebujeme proto nastavit povinné minimální energetické standardy, které zajistí kvalitu bydlení i snížení energetické závislosti a směrovat dotace a poradenství na nejchudší domácnosti. A nelze zůstat u částečných opatření – pro skutečné úspory musíme domy nejzranitelnějších zateplovat důsledně.“

Jitka Martínková, koordinátorka komunikace v Klimatické koalici, řekla: “Zhruba za třetinu emisí skleníkových plynů mohou budovy. Právě dnes projednávaná Směrnice o energetické náročnosti budov je proto obrovskou příležitostí posunout Evropu nejen k plnění klimatických cílů, ale i k zajištění energetické bezpečnosti a finanční stability domácností sužovaných energetickou krizí. Směrnice musí zajistit co nejrychlejší renovace budov směrem k zateplení a osazení obnovitelnými zdroji a přesměrovat finanční toky od fosilní energie k čistým technologiím a k domácnostem.”

Veronika Murzynová, expertka na energetickou transformaci z CDE, řekla: ”Od začátku války na Ukrajině se Komise uchýlila k revizi značné části energetické legislativy, s jednou výjimkou, kterou je právě plynový balíček. Vzhledem k tomu, že návrh byl představen loni v prosinci, je ve světle dramaticky změněné reality značně zastaralý. Doba levného plynu skončila, nemůžeme se na něj spoléhat jako na přechodové palivo nebo přechodný zdroj výroby vodíku. Současný návrh jednoduše již není aktuální a potřebuje kompletní revizi, ať už jde o způsoby využívání vodíku či dopady snížené spotřeby fosilního plynu na plynovou a vodíkovou infrastrukturu a její správu. Jen správně postavený plynový balíček zajistí postupné vyřazení fosilních plynů z evropského energetického mixu do roku 2035 a levnější energie pro všechny spotřebitele.”

 

Kontakty:

Jitka Martínková, Klimatická koalice, tel. 728 399 452, jitka.martinkova@klimatickakoalice.cz
Veronika Murzynová, Centrum pro dopravu a energetiku, tel. 728 267 356 mail: veronika.murzynova@cde-org.cz
Ondřej Pašek, Hnutí DUHA, ondrej.pasek@hnutiduha.cz

 

Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/25/fit-for-55-council-agrees-on-stricter-rules-for-energy-performance-of-buildings/

[2] https://caneurope.org/checklist-epbd-recast-checklist/

[3] https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2022/10/25/

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]