Evropská komise učinila krok zpět v otázce výdajů na klimatická opatření

zveřejněno 29.05.2018

Evropská komise dnes zveřejnila návrh nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Kohezním fondu. Svůj nedávný návrh navýšit výdaje na klimatická opatření do něj promítla jen částečně.

Dne 2. května zveřejnila Evropská komise Sdělení [1], ve kterém navrhla navýšit výdaje na klimatická opatření ze současných 20 % na 25 % celkového rozpočtu EU, a to napříč všemi programovými oblastmi. Dnešní návrh je ovšem s tímto cílem v rozporu. Aby byl celkový závazek 25 % naplněn, je zapotřebí v rámci regionálního a kohezního fondu navýšit podíl prostředků na klimatická opatření na 40 %. Komise však ukládá členským státům povinnost investovat do „zelené a nízkouhlíkové transformace“ pouhých 30 % přidělených prostředků.

Současně v návrhu chybí dostatečný důraz na závaznost dvou klíčových opatření – Principu partnertsví a Evropského kodexu chování – které členským státům říkají, jakým způsobem mají zahrnout stakeholdery do přípravy, implementace a monitorování fondů EU. Tato opatření jsou přitom účinnými nástroji pro předcházení korupci a porušování právního řádu.

CITACE

Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:

„Tím, že pro příští období Komise navrhla navýšit podíl na klimatická opatření na 25 % celkového rozpočtu, dala jednoznačně najevo, že financování energetické transformace je nutné posílit. Bohužel to nedostatečně promítla do dnes zveřejněného materiálu. Potenciál kohezní politiky transformovat energetiku zejméne v zemích střední a východní Evropy, tak zůstává nevyužit.“

„Má-li nám příští rozpočet EU pomoci transformovat energetiku a pomoci naplnit cíle Pařížské dohody, musí vyloučit investice do fosilních paliv, navýšit podíl na klimatická opatření na 40 % celkového rozpočtu, masivně podpořit rozvoj obnovitelných zdrojů a energetické efektivity a pomoci se spravedlivou obnovou uhelných regionů.“

KONTAKT

Barbora Urbanová, ředitelka, Centrum pro dopravu a energetiku,  barbora.urbanova@ecn.cz, +420 605 276 909

Kateřina Davidová, mediální koordinátorka, Centrum pro dopravu a energetiku, katerina.davidova@bankwatch.org, +420 772 728 590

POZNÁMKY

[1] https://cde.ecn.cz/cz/tiskove-zpravy/navrh-noveho-rozpoctu-eu-klade-duraz-na-klimaticka-opatreni-a-energetickou-transformaci-ne-vsak-v-dostatecne-mire

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]