Evropská komise navrhuje zvýšit klimatický cíl EU pro rok 2030 na 55 %. Dle stanoviska Klimatické koalice je cíl nízký, ale akceptovatelný

zveřejněno 16.09.2020

Ve středu 16. září 2020 Evropská komise prostřednictvím projevu své předsedkyně Ursuly von der Leyen představila návrh, aby Evropská unie do roku 2030 snížila emise skleníkových plynů o alespoň 55 % oproti roku 1990. Vyjádřila tak podporu méně ambicióznímu snižování emisí skleníkových plynů než výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, který minulý týden podpořil snížení emisí o 60 %. O konečném cíli pro rok 2030, který má nahradit stávající nedostatečnou 40 % redukci emisí oproti roku 1990, pak bude v říjnu rozhodovat Evropská rada. Klimatická koalice k revizi cílů EU pro snížení emisí do roku 2030 vydala stanovisko, podle kterého je cíl navržený Evropskou komisí tím nejnižším možným, který umožňuje dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a který by v ideálním případě měl být navýšen na 65 %. 

Přestože Evropská komise podpořila cíl, který není ve shodě s vědeckými doporučeními a nepomůže předejít katastrofálnímu oteplení, jde o významný posun oproti stávajícím závazkům. Evropská rada navíc kromě tohoto cíle bude ve svém konečném rozhodnutí brát v potaz i ten schválený Evropským parlamentem, jehož plénum bude 5. října hlasovat o návrhu svého výboru pro životní prostředí – o 60% redukci emisí do roku 2030. Ať už však bude ve hře 55 % nebo 60 % redukce emisí oproti roku 1990, vůči vyšším klimatickým ambicím lze očekávat rezistenci především od českého premiéra Andreje Babiše, který se spolu s místopředsedou české vlády Karlem Havlíčkem rychlejšímu postupu na cestě ke klimatické neutralitě hlasitě brání.

„Navýšený cíl pro rok 2030 podporují kromě evropských institucí také mnohé evropské firmy a investoři, kteří pochopili, že je v jejich zájmu zabránit dalšímu zhoršení klimatické krize a rizikům, která s tím souvisí. Česká vláda by udělala nejlépe, pokud by přestala proti tomuto navýšení bojovat a raději investovala energii do nastartování opravdové dekarbonizace a modernizace české ekonomiky,” řekla Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku.
Stanovisko Klimatické koalice k revizi cílů EU

V souvislosti s dlouhodobě negativním postojem české vlády ke společné klimatické politice EU vydaly organizace sdružené v české Klimatické koalici vlastní stanovisko k revizi cílů EU[1] pro snížení emisí do roku 2030. Ve svém stanovisku se Klimatická koalice ztotožňuje se závěry zprávy Climate Action Network Europe a European Environmental Bureau, ze které vyplývá, že emise musí v Evropské unii do roku 2030 klesnout minimálně o 55 %, ideálně však o 65 % oproti roku 1990.

Michaela Pixová z Klimatické koalice dále doplnila: „Očekáváme, že česká vláda se bude snažit klimatické ambice Evropské unie blokovat. Takový postoj považujeme za velmi nebezpečný a nezodpovědný nejen vůči životnímu prostředí, ale také vůči budoucím ekonomickým perspektivám obyvatel Česka i obyvatel celé Evropské unie, která je odhodlána oživování ekonomiky poškozené pandemií spojit právě s vyššími klimatickými ambicemi a rychlým přechodem na klimatickou neutralitu. Naše stanovisko je výzvou pro českou vládu, aby svými odmítavým postojem k rychlejšímu snižování emisí přestala stát v cestě snahám o udržitelnou budoucnost a evropskou prosperitu.“    

Podle stanoviska Klimatické koalice musí být snižování emisí nejen rychlé, ale také spravedlivé a nesmí na ně doplatit lidé s nízkými příjmy. Kromě doporučení co nejrychleji ukončit těžbu a spalování uhlí v Česku se stanovisko dále vyjadřuje také k potřebě zásadního navýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů, či nutnosti významného zvyšování energetické účinnosti.

„Zvýšený cíl - ať už 55 nebo 65 procent - znamená, že se budeme muset rozloučit se spalováním uhlí o dost dříve a zároveň daleko rychleji rozhýbat obnovitelné zdroje. Máme v tomto vlastně obrovskou výhodu proti většině jiných států EU. Útlum uhlí přináší velké snížení emisí a potenciál obnovitelných zdrojů je téměř nevyužit. Volné střechy rodinných domů, škol, radnic či nemocnic se stávají významnou příležitostí pro domácnosti či obce,” řekl Jiří Koželouh z Hnutí DUHA.  

Přehled kroků vedoucích k přijetí nového klimatického cíle EU pro rok 2030

●      10. 9. Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí v rámci hlasování o evropském klimatickém zákonu schválil cíl 60 % snížení emisí do roku 2030
●      16. 9. Evropská komise oznámila svůj návrh na cíl 55 % snížení emisí do roku 2030 + zveřejnění analýzy dopadů plnění navýšeného cíle
●      5. 10. hlasování o klimatickém cíli navrženém výborem pro ŽP Evropského parlamentu v rámci plenárního zasedání EP
●      15.-16.10. - jednání Evropské rady na úrovni premiérů členských států - diskuse o klimatickém cíli pro rok 2030
●      Říjen až prosinec 2020 - další vyjednávání mezi Radou, Evropskou komisí a Evropským parlamentem
●      Prosinec 2020 - očekávané schválení nového cíle

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]