Evropská banka pro obnovu a rozvoj potřebuje rozsáhlé změny, ukazuje unikátní studie CEE Bankwatch

zveřejněno 11.04.2016

Celý text studie „Ztraceni ve transformaci: 25 let Evropské banky pro obnovu a rozvoj“ (Lost in Transition: 25 Years of the European Bank for Reconstruction and Development) najdete na adrese http://bankwatch.org/sites/default/files/lost-in-transition.pdf EBRD vznikla v roce 1991 s úkolem pomáhat zemím východní Evropy v přechodu na tržní ekonomiku. Jejím zakládajícím členem je i České republika. Podle aktuální studie aktivity banky dávno přerostly region východní Evropy a bývalých sovětských zemí bez toho, aby bylo dosaženo původního cíle, tedy přechodu k rozvinuté demokracii i udržitelné ekonomice. Ve skutečnosti se to povedlo jediné zemi a to České republice, která přestala být formálně příjemcem podpory z EBRD. Další země se ale „zasekly v transformaci,“ jak prohlásila sama banka v roce 2013. Studie CEE Bankwatch detailně představuje dva z případů, kdy finanční podpora z EBRD zesílila závislost příjemců na těžbě přírodních zdrojů a ponechala tyto země na milost proměnám komoditního trhu. Jednou z těchto zemí je Monglosko, kde získalo od roku 2006 masivní finanční podporu nejméně 13 dolů na uhlí a vzácné kovy. I největší půjčka v historii EBRD ve výši 1,2 miliardy dolarů směřovala do Mongolska. V prosinci roku 2015 podepsala banka půjčku soukromé firmě Rio Tinto na rozšíření těžby dole Oju Tolgoj v poušti Gobi. Finanční podpora byla udělena navzdory nevyřešeným stížnostem místních pastevců. Největší objem finanční podpory za posledních pět let získal od EBRD projekt rozšíření těžby zemního plynu v Ázerbájdžánu na ropném poli Šach Deniz II. Evropské finance tak pomohly prohloubit ekonomickou krizi, které kavkazská země aktuálně čelí kvůli propadům cen ropy a zemního plynu. Financování težby ropy v Ázerbájdžánu je navíc v rozporu s hned několika pravidly EBRD. Ty banku zavazují podporovat jen ty země, které podporují demokratické státy s volnou soutěží politických stran a pomáhat modernímu hospodářství, které nepřispívá k prohlubování změny klimatu. Pippa Gallop, jedna z autorek studie CEE Bankwatch, říká: Pokud jde o trvale udržitelný rozvoj, postupuje EBRD jeden krok dopředu a dva zpátky. Koncept ekonomické transformace se během let stal natolik nejasný, až víceméně ztratil jakýkoli smysl. Je potřeba provést zásadní změna v nastavení EBRD a přeorientovat investice z množství na kvalitu. To je možné jen pokud budou na EBRD tlačit její členové, včetně České republiky. Fidanka Bacheva-McGrath, koordinátorka kampaně CEE Bankwatch, říká: Před čtvrtstoletím se každý ptal, kdy doženeme Západ. Dnes EBRD říká, že to bude desítky let před tím, než se skutečně vyrovnají životní podmínky v Evropě. Důležitější ale je, že ekonomická transformace vytvořila neudržitelný rozvoj a dovolila nedemokratickým elitám, aby ovládly společnost ve svých zemích. EBRD byla vedoucí silou v Evropě, ve smyslu finančním i morálním průvodcem, který určoval, jak může transformaci měřit. Dnes je ale banka obviňována z nedostatečného pokroku ekonomické i společenské transformace v podporovaných zemích. Pokud je úspěšnost banky měřena úspěchem těchto zemí, měly by akcionáři vážně zvážit přístup EBRD k rozvoji. Banka je zapojená do velkého počtu projektů s negativními sociálními dopady i dopady na životní prostředí. Přehlíží také deklarovanou snaha o podporu trvale udržitelného rozvoje. Vedle projektů popsaných v nové studii jde o výstavbu hydroelektráren v Gruzii nebo stárnoucí jaderné reaktory na Ukrajině, u kterých EBRD přivírá oči nad nedostatečným strategickým přístupem k alternativním řešením a spoléhá se na zastaralé plány rozvoje energetiky. Tyto projekty ukazují na problematický trend používání veřejných peněz na podporu soukromého podnikání, které zároveň neberou v potaz veřejný zájem, ani dopady na společnost a životní prostředí. Kontakt v České republice: Hugo Charvát, Centrum pro dopravu a energetiku, hugo.charvat@ecn.cz, 724 120 695

 
Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]