Europoslanci podpořili návrh na snižování emisí z malých zdrojů. Pomůže vyčistit smog i v České republice

zveřejněno 30.05.2017

TISKOVÝ KOMENTÁŘ ORGANIZACÍ

CENTRUM PRO DOPRAVU A ENERGETIKU, HNUTÍ DUHA A GLOPOLIS

 

Europoslanci podpořili návrh na snižování emisí z malých zdrojů. Pomůže vyčistit smog i v České republice

Úterý, 30. května 2017

Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu dnes schválil legislativní návrh, který stanovuje omezení  emisí skleníkových plynů z aut, domácích kotlů či skládek a spalování odpadů. Tím by došlo i k poklesu znečištění prachem a dalšími škodlivými látkami, které musí dýchat většina z nás.

Zatímco systém obchodování s emisními povolenkami zahrnuje znečištění z velkých elektráren, tepláren a továren, schválené nařízení o Effort Sharing Regulation (1) pokrývá velké množství malých zdrojů, a proto směřuje klimatickou politiku EU i na řešení praktických problémů v každé domácnosti a v našich obcích a městech.

Návrh může přinést rychlejší a pohodlnější veřejnou dopravu, auta s nižší spotřebou nebo čistším a levnějším pohonem, města a obce s čistším ovzduším a nižší hladinou hluku, teplé a pohodlné domovy s nižšími účty za vytápění, rozjezd výroby domácí čisté energie nebo jednodušší recyklaci odpadků.

Europoslanci z výboru pro životní prostředí odhlasovali lepší návrh než původně navrhla Evropská komise. Podpořili nastavení výchozího bodu pro snižování emisí podle výše skutečných emisí roku 2018 nebo podle schváleného cíle pro rok 2020 -  podle toho, která úroveň je pro daný stát nižší. Současně omezili možnosti států, aby místo snižování emisí použily kredity z ukládání uhlíku v lesích. Bohužel ponechali státům možnost započítávat do snižování emisí v rámci ESR i povolenky z obchodování s emisemi. Členské státy, jejichž HDP je nižší než průměr EU, mohou získat dodatečné jednotky ESR, pokud už v období do roku 2018 snížily emise více než je jejich závazek k roku 2020. Tato výhoda by se týkala také ČR.

Návrh bude dále diskutován na Radě ministrů životního prostředí 19. června a následně na plénu Evropského parlamentu během června či července tohoto roku.

Pro Českou republiku bude výhodné, pokud bude přijata přísnější regulace. Potenciál pro snižování znečištění máme velký. Navíc Česká republika, ať už se schválí kterákoliv varianta, bude mít přebytek emisních jednotek ESR, které bude moci prodat ostatním státům. Pokud však budou mít všechny státy přebytek těchto jednotek, nikdo o ně nebude mít zájem.

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Uhelné kotle a kamna spolu s auty produkují většinu rakovinotvorných látek, které musíme dýchat. Nastavení cílů na omezování znečištění, které dnes schválil výbor Evropského parlamentu, pomohou zajistit zdravější prostředí pro každého z nás. Ale iniciativy se musí chytit hlavně česká vláda - současná i ta příští - a motivovat domácnosti k přechodu na čisté obnovitelné zdroje energie a podporovat rozvoj rychlé a pohodlné veřejné dopravy i ústup ropy z dopravy. Nesmí však při tom všem zapomínat ani na potřebné zavírání zastaralých uhelných elektráren.”

Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:

“Europoslanci nemohou ovlivnit nedostatečné cíle pro klima a energetiku pro rok 2030, které schválila Rada již před třemi lety. Mohou však ovlivnit nastavení počátečního bodu, od kterého se bude znečištění počítat, a to udělali. Díky tomu bude nástroj účinnější a i pro Českou republiku výhodnější. Bohužel, pokud nedojde k přehodnocení cílů pro rok 2030, nenaplní Evropská unie svoje závazky vyplývající z Pařížské klimatické dohody.”

Klára Sutlovičová z Glopolis řekla:

“Regulace více než poloviny evropských emisí vypadá po dnešku o něco slibněji. Je dobře, že se europoslanci poučili z minulých chyb a odmítli nadělat v novém nařízení podobně velké díry, jako známe z problematického obchodování s emisemi. Ministři by měli udělat další krok a zrušit možnost propojení právě s ETS.”

 

KONTAKTY:

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Klára Sutlovičová, analytické centrum Glopolis, 702 145 177, sutlovicova@glopolis.org
Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 276 909, barbora.urbanova@ecn.cz

 

POZNÁMKY:

  1. Celý název legislativního návrhu Evropské komise zní: Nařízení o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021‑2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody” (nebo-li Effort Sharing Regulation). Nově jej europoslanci přejmenovali na “Climate Action Regulation implementing the Paris Agreement”.
Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]