EU představí plán odchodu od ruských fosilních paliv, byznys i nevládní sektor požadují urychlení Zelené dohody

zveřejněno 16.05.2022

Tiskové avízo Klimatické koalice

Evropská komise se 18. května chystá představit plán odchodu od ruských fosilních paliv před rokem 2030[1]. Jeho přípravu avizovala Komise 8. března, krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.[2] Mezi dílčí cíle plánu REPowerEU spadá doplnění plynových zásobníků v EU před nadcházející zimou, diverzifikace dodávek plynu, snížení jeho spotřeby zejména v oblasti vytápění a výroby elektřiny, urychlení přechodu k čisté energii či řešení rostoucích cen energií v Evropě. Do konce roku 2022 chce Evropská komise s pomocí plánu REPowerEU dosáhnout snížení poptávky Evropské unie po ruském plynu o dvě třetiny.

Evropská síť neziskových organizací Climate Action Network (CAN) Europe v souvislosti s chystaným zveřejněním REPowerEU upozorňuje, že závislosti na ruském plynu by se mohla Evropská unie zcela zbavit už do čtyř let, a to i bez dodatečných importů. CAN Europe Evropskou komisi vyzývá k přijetí ambicióznějších energetických opatření v oblasti úspor a k navýšení kapacit obnovitelných zdrojů. Touto cestou se podle CAN Europe může Evropská unie zcela zbavit závislosti na jakémkoli fosilním plynu do roku 2035. [3]

K větším ambicím a k urychlení implementace evropské Zelené dohody vyzývá Evropskou komisi v souvislosti s přípravou plánu REPowerEU i byznys. Více než 100 vedoucích představitelů a představitelek firem jako Microsoft, Unilever nebo H&M zaslalo 11. května Komisi otevřený dopis. Požadují v něm mimo jiné urychlení výstavby obnovitelných zdrojů či ambicióznější cíle v oblasti energetických úspor. [4] Pod výzvou nechybí ani český podpis. Text podpořila iniciativa firem Změna k lepšímu.

Kateřina Davidová, analytička z Centra pro dopravu a energetiku, říká: “Energetická bezpečnost a energetická transformace jdou ruku v ruce. Omezovat spotřebu fosilních paliv a rozvíjet vlastní obnovitelné jsme měli začít již před deseti, dvaceti lety. Druhý nejlepší moment je teď. RePowerEU může Evropě pomoci stát se více energeticky nezávislou, například urychlením povolovacích procesů pro nové solární elektrárny, pokrytím všech vhodných střech solárními panely, rozvojem větrné energie a posílením přenosové soustavy napříč EU tak, aby EU jako celek mohla využít svého obrovského potenciálu, který v obnovitelných zdrojích má.”

Miriam Macurová, expertka na evropskou klimatickou politiku z Greenpeace ČR, říká: “Evropa a s ní i Česko má v podobě balíčku REPower EU jedinečnou šanci odstřihnout se od ruských fosilních paliv a směřovat k uhlíkové neutralitě. Je ale důležité, aby si Evropa nezvolila cestu od závislosti na fosilních palivech z Ruska k závislosti na fosilních palivech z jiných zemí. Měla by se proto vydat cestou odklonu od fosilních paliv, podporovat energetické úspory, prosazovat rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů a spolupráci v rámci energetiky na úrovni celé Evropské unie. To přinese nejen zvýšení evropské energetické bezpečnosti, ale i přiblížení se cílům Pařížské dohody.”

Jiří Koželouh, vedoucí klimatického a energetického programu v Hnutí DUHA, říká: “Česko má obrovské štěstí, že je součástí EU, což výrazně zvyšuje šance, že odstřihnutí od ruských fosilních paliv zvládneme. Ale naše závislost na nich je v rámci unie bohužel nadprůměrná. Proto by měla právě ČR tlačit na co největší ambice v růstu OZE v celé EU i na přísnější zásady pro úspory energie a vyžadovat takové návrhy i od Evropské komise. Zároveň je v našem zájmu, aby se čistá energie a úspory dostaly i k těm nejchudším, kteří jsou vůči růstu cen fosilních paliv nejzranitelnější.”

Jitka Martínková, koordinátorka komunikace v Klimatické koalici, říká: “Je dobře, že potřebu odstřižení od ruských fosilních paliv připouští i český premiér. Zásadní ale bude, jaký postup zvolíme dál. Rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů a hledání úspor je z dlouhodobého hlediska mnohem bezpečnější cesta, než pouhá změna dodavatelů fosilních paliv za jiné nestabilní či diktátorské režimy či za ekologicky problematické dovozy LNG. Vláda by měla doma i v rámci nadcházejícího předsednictví EU hledat cesty, jak vyrábět co největší množství energie lokálně a z obnovitelných zdrojů a jak snížit spotřebu všude, kde se s energií plýtvá. Příkladem všestranně užitečného řešení by mohla být třeba masivní podpora zateplení domů nízkopříjmových skupin obyvatel.”

Poznámky pro editor(k)y:

[1] Evropská unie mluví konkrétně o roce 2027, jak naznačuje např. tweet Ursuly von der Leyen

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

[3]  https://caneurope.org/repowering-for-the-people-flagship-actions-the-commissions-plan-repowereu-should-feature-in-the-current-fossil-fuel-and-energy-prices-crisis/

[4] https://www.corporateleadersgroup.com/news/business-letter-ursula-von-der-leyen-ahead-eus-repowereu-plan

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]