Energie lidem: komplexní plán proti energetické chudobě a pomoc s vysokými cenami od sociálních a ekologických organizací

zveřejněno 27.09.2022

Společná tisková zpráva
Platformy pro sociální bydlení, Za bydlení, Hnutí DUHA, Re-set, Greenpeace ČR,  Centra pro dopravu a energetiku, Limity jsme my a Fridays for Future

 

Komplexní balíček systémových opatření proti energetické chudobě a zajištění dostupného bydlení a energií pro všechny domácnosti [1] představila dnes koalice sociálních a ekologických organizací a iniciativ. V rámci kampaně nazvané “Energie lidem!” však budou také napřímo pomáhat lidem aktuálně postiženým energetickou krizí [2]. Budou nabízet praktické rady, jak lze ušetřit či získat kompenzace od státu, ale také mobilizovat dobrovolníky a dobrovolnice a propojovat je s lidmi ohroženými energetickou chudobou.

Pro informování veřejnosti o možnostech rychlých úspor a kompenzací neúnosných účtů u ohrožených domácností bude sloužit tištěná brožura a webová stránka https://energielidem.cz/  Expertní podklady zpracovali odborníci na sociální pomoc Platformy pro sociální bydlení a energetičtí experti Hnutí DUHA.

Platforma pro sociální bydlení, Za bydlení, Hnutí DUHA, Re-set, Greenpeace ČR, Centrum pro dopravu a energetiku, Limity jsme my a Fridays for Future prosazují také systémová opatření, která mohou provést či navrhnout zejména vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Pro zajištění dostupnosti bydlení a sociálního bydlení navrhují tato opatření:

 • Pravidelná aktualizace výše a zjednodušení příspěvku na bydlení, aby rychle a efektivně pomohl domácnostem, které nezvládají pokrýt náklady na energie.
 • Zákaz odpojení od energií a sociální slevy jako ochrana zranitelných zákazníků a domácností ohrožených energetickou chudobou.
 • Přijetí zákona o podpoře v bydlení, který umožní vybudování sítě kontaktních míst bydlení ve všech obcích s rozšířenou působností a sítě terénních služeb prevence ztráty bydlení.
 • Výrazné navýšení alokací pro pořizování, rekonstrukce a výstavbu sociálního bydlení.

Pro dlouhodobé zajištění energetických potřeb za sociálně únosné ceny navrhují tato opatření:

 • Podpora zateplování, solárních střech a bezplatného poradenství přístupných i pro nízkopříjmové, aby si každý mohl zajistit trvalé snížení spotřeby drahé energie.
 • Změna vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu pro motivaci domácností šetřit energií v bytových domech.
 • Komunitní obnovitelné zdroje a sdílení lokální čisté elektřiny v rukou lidí pro nezávislost na drahých dodávkách ze sítě.
 • Založení fondu pro podporu odkupování městských energetických podniků městy a transformaci teplárenských soustav.
 • Energetická koncepce státu založená na masivním rozvoji obnovitelných zdrojů a maximálních úsporách energie pro nezávislosti na drahých fosilních palivech.

Jako zdroje financí na uvedená opatření a investice navrhují:

 • Výnosy aukcí emisních povolenek (334 mld. Kč), například na energetické renovace v rodinných a bytových domech i pro nízkopříjmové.
 • Evropské strukturální a investiční fondy (313 mld. Kč), například na budování energeticky úsporného sociálního bydlení, vzdělávání a rekvalifikace pro zateplování a OZE, energetické poradenství a další. Fond spravedlivé transformace na podporu těchto opatření v uhelných regionech.
 • Modernizační fond (400 mld. Kč) na energetické renovace v rodinných a bytových domech, budování komunální a komunitní energetiky, transformaci teplárenství společně s jeho remunicipalizací, výměna zdrojů vytápění a celkově rozvoj OZE.
 • Národní plán obnovy (část ve výši 67 mld. Kč), například na budování sítě poradenství pro bydlení a úspory energie na úrovni obcí nebo podpora a rozvoj kompetencí poradců a poradkyň v rámci sítě kontaktních míst pro bydlení v oblasti energetického poradenství.
 • Sociální klimatický fond (předpoklad je 100 mld. Kč do roku 2030), například na kompenzace cen energií v příspěvku na bydlení nebo sociálním tarifu.
 • Další zdroje jako zdanění nadměrných zisků energetických či dalších firem, vyšší dividenda ČEZ v příštích letech či vyšší výběr DPH.
 • Aukce na provozní podporu pro obnovitelné zdroje, které aktuálně při vysokých cenách znamenají spíše garanci a naopak příjem pro stát.

Investice do úspor energii a čistých obnovitelných zdrojů jsou rychle návratné a díky stimulaci ekonomické aktivity vyvolávají růst příjmů pro veřejné rozpočty. Ekonomové Miroslav Zámečník a Tomáš Lhoták ve starší studii spočítali náklady a přínosy takového opatření. Pokud by stát nabídl ročně 16 miliard korun na energetické renovace, bude dodatečný příjem nebo snížené náklady veřejných rozpočtů bude činit 12,5 miliard korun ročně, díky vyšším daňovým příjmům (oživení stavebnictví a průmyslové výroby), zvýšeným odvodům na sociální zabezpečení a menším výdajům na příspěvky v nezaměstnanosti [3].

V rámci kampaně Energie lidem! budou organizace a iniciativy také mobilizovat dobrovolníky a dobrovolnice a organizovat svépomocné skupiny, které budou ve svém sousedství dělat úpravy na domech tak, aby unikalo méně tepla a snižovala se spotřeba, například izolováním starých oken nebo půdních prostor. Dobrovolníci a dobrovolnice budou také informovat o možnostech dostupné státní podpory, aby se ji lidé, kteří na ni mají nárok, nebáli využít.

Jan Klusáček z Platformy pro sociální bydlení, říká:
“Pokud chce vláda v součinnosti se samosprávami vybudovat efektivní systém prevence a pomoci lidem a domácnostem ohroženým bytovou nouzí, který bude reflektovat mj. současnou prohlubující se energetickou a bytovou krizi v Česku, potřebuje v první řadě přijmout odpovídající (komplexní) legislativu v oblasti podpory bydlení. Potřebuje přijmout kvalitní zákon o podpoře v bydlení, který skutečně pomůže lidem v bytové nouzi a také lidem, kteří jsou ohroženi energetickou chudobou.“

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA, říká:
“Sociální a ekologické organizace spojují síly, aby pomohly lidem s cenami energií a prosadily dostupné energeticky efektivní bydlení. Dlouhodobé zajištění dostupných cen energií, které jsou jednou z podmínek dostupnosti bydlení a prevence chudoby, není možné bez systematické podpory zateplování domů, instalace solárních panelů či komunitního sdílení energií, které budou dostupné i pro nízkopříjmové domácnosti. Takové investice může Česko pokrýt z EU fondů a výnosů emisních povolenek a navíc se do veřejných rozpočtů rychle vrátil díky rozvoji strojírenství, stavebnictví, úspoře na provozních nákladech i kompenzacích za drahé energie.”

Marika Volfová z Re-setu: Platformy pro sociální a ekologickou transformaci, říká:
“Stát řeší energetickou krizi nedostatečně a velkému množství domácností hrozí propad do energetické chudoby. Nemůžeme čekat až politikům dojde, že je zima a lidé nemají z čeho platit účty. Proto zakládáme svépomocné skupiny, které budou pomáhat s úpravami domů a bytů tak, aby se snižovala spotřeba energií. Budeme pomáhat především těm, kteří jsou energetickou chudobou nejvíce ohroženi. Společně pak budeme tlačit na systémová opatření, která budou energetickou krizi řešit komplexně a sociálně spravedlivě.”

Jaroslav Bican z Greenpeace, uvádí:
“Aktuálně je nutný zásah státu, který sníží a stabilizuje ceny energií. Jen tak je možné současnou situaci zvládnout. Abychom měli dlouhodobě dostatečné množství levné a dostupné energie, musí stát v následujících letech preferovat masivní podporu obnovitelných zdrojů, které je třeba doplnit investicemi do zateplování a úspor. V roce 2030 by proto obnovitelné zdroje měly pokrývat více než třetinu celkové spotřeby energie u nás.To nám pomůže předcházet podobným krizím, jaké čelíme nyní. Energetická transformace je tak součástí energetické bezpečnosti a nelze je od sebe oddělit.”

Kontakty:
Jan Klusáček
, Platforma pro sociální bydlení, jan.klusacek@socialnibydleni.org +420 775 002 696
Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz, +420 723 559 495
Jaroslav Bican, koordinátor energetické kampaně Greenpeace, jaroslav.bican@greenpeace.org, +420 773 721 237
Marika Volfová, Reset: Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, marika.volfova@re-set.cz, +420 777 041 145
Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, ales.miklik@hnutiduha.cz, +420 604 131 131


Informace pro editorky a editory:

[1] https://energielidem.cz/sites/default/files/Politicke_pozadavky_Energie_lidem.pdf

[2] https://energielidem.cz/

[3] https://hnutiduha.cz/publikace/duvody-pro-zateplovani-domu-desetitisice-pracovnich-mist-v-cesku
 

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]