Energeticky efektivní doprava v Přerově

zveřejněno 27.02.2013

Nad tématem energeticky efektivní dopravy se dnes sešli zástupci města Přerova, technických služeb města, integrovaného dopravního systému, neziskových organizací, projektanti i aktivní občané.

Hlavní náplní setkání bylo představení dopravní případové studie pro město Přerov, která byla vypracována v rámci projektu o udržitelné dopravě v zemích V4. Martin Robeš, autor studie, se zaobíral automobilovou, železniční, autobusovou, cyklistickou i pěší dopravou. Hledal krátkodobá a střednědobá opatření, která by – pokud možno za nízkých nákladů – mohla vést k zefektivnění dopravního systému ve městě a zatraktivnění nízkoenergetických či ještě lépe nemotorových druhů dopravy.

Doporučená opatření jdou v duchu západoevropských trendů jako např. integrovat cyklisty do automobilové dopravy místo jejich segregace, maximálně zkrátit vzdálenost mezi vlakovým a autobusovým nádražím, parkování P+R a K+R před vlakovým nádražím a zřízení nových vlakových zastávek mimo centrum města.

V navazující debatě diskutovali účastníci jednotlivá doporučení, která autor studie pro město navrhl. Vzhledem k finančním nákladům některých opatření se diskutovala i využitelnost Evropských fondů pro oblast dopravy.

Kulatý stůl uspořádalo Centrum pro dopravu a energetiku v rámci projektu podpořeného Višegrádským fondem.

VÍCE INFORMACÍ O PROJEKTU:

www.sustrans.eu

KONTAKT:

Barbora Hanžlová, Centrum pro dopravu a energetiku, barbora.hanzlova@ecn.cz, 274 822 150

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]