Děravý jako ementál: Ministři odhlasovali snižování emisí, které žádné snížení nepřinese

zveřejněno 13.10.2017

TISKOVÝ KOMENTÁŘ ORGANIZACÍ

CENTRUM PRO DOPRAVU A ENERGETIKU, HNUTÍ DUHA A GLOPOLIS

Děravý jako ementál

Ministři odhlasovali snižování emisí, které žádné snížení nepřinese

Pátek, 13. října 2017

Ministři životního prostředí EU (v případě ČR náměstek Jan Kříž) na dnešní Radě v Lucemburku přijali stanovisko k legislativnímu návrhu, který stanovuje omezení emisí skleníkových plynů z dopravy, domácího vytápění, odpadů a zemědělství. Týká se tedy přímo také znečištění ovzduší, kterým zejména v zimním období trpí více než polovina obyvatel Česka.

Zatímco systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) zahrnuje znečištění z velkých elektráren, tepláren a továren, schválené nařízení o Effort Sharing Regulation (1) pokrývá velké množství malých zdrojů, a proto směřuje klimatickou politiku EU i na řešení praktických problémů v každé domácnosti a v našich obcích a městech.

Schválená podoba nařízení je natolik benevolentní, že její dopad na skutečné snížení emisí bude minimální. Samotný cíl pro snížení emisí ve zmíněných sektorech o 30 % do roku 2030 je nedostatečný (2). Bohužel návrh navíc obsahuje díry, které některým státům umožní se snižování emisí částečně vyhnout. V takovém případě povede nařízení ke snížení emisí o pouhých 23 % do roku 2030.

Ministři nepřihlédli ke stanovisku Evropského parlamentu z června tohoto roku, který zpřísňoval počáteční úroveň, od které se snižování emisí bude počítat.

Jednání o návrhu budou dále pokračovat v rámci tzv. trialogu mezi Radou, Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Ekologické organizace požadují výrazné zlepšení návrhu, tak aby opravdu řešil problém, který EU a jednotlivé státy mají, tedy vedl ke snižování emisí skleníkových plynů a znečištění ovzduší.

Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:

„Stanovisko ministrů je velkým zklamáním. Vzhledem k tomu, že legislativa vyžaduje snížení emisí o pouhých 23 %, je téměř bezcenná, protože podobného snížení bychom dosáhli i bez ní. Není mi jasné, čím chtějí politici naplnit naše závazky z Pařížské dohody.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“Ministři členských států EU dýchají stejný - v Česku většinou bohužel špinavý - vzduch jako my všichni. Přesto nám dnes vyslali zprávu, že je naše zdraví nezajímá, což v je v případě českých zástupců velmi nerozumný tah, když je týden před volbami. Pro nás občany to znamená jediné: chtít, aby po volbách naši politici přidali a na úrovni EU i doma prosadili praktická řešení, která vzduch vyčistí a sníží emise skleníkových plynů.”

Klára Sutlovičová z Glopolis řekla:

“Škoda, že ministři odmítli jediný návrh, který mohl zajistit dodatečné snížení emisí o 100 milionů tun. Míč je teď na straně europoslanců, jejichž zájem na vyčištění vzduchu je, doufejme, silnější.”

KONTAKTY:

Barbora Urbanová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 276 909, barbora.urbanova@ecn.cz

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Klára Sutlovičová, analytické centrum Glopolis, 702 145 177, sutlovicova@glopolis.org

POZNÁMKY:

(1) Celý název legislativního návrhu Evropské komise zní: Nařízení o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021‑2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody” (nebo-li Effort Sharing Regulation).

(2) V roce 2014 schválila Evropská rada cíle pro energetiku a ochranu klimatu do roku 2030. Pro snižování emisí skleníkových plynů byl přijat cíl ve výši minimálně 40 %. Tento cíl se dělí mezi snižování emisí v sektorech EU ETS (- 43 %) a snižování emisí v sektorech mimo EU ETS (- 30 %). Pařížská dohoda byla přijata o rok později, v roce 2015. Politici zatím nenašli dostatečnou vůli na to, aby cíle z roku 2014 přehodnotili v souladu s požadavky Pařížské dohody.

 

 

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]