Čtyři z pěti Čechů chtějí lepší ochranu životního prostředí, ukázala nová studie

zveřejněno 15.05.2019

Podle nového průzkumu veřejného mínění [1], který tento týden zveřejnilo Centrum pro dopravu a energetiku, je téma ochrany životního prostředí hlavní prioritou pro čtyři z pěti potenciálních voličů v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.

Nejpalčivějšími tématy jsou pro Čechy boj proti suchu a udržitelnost zemědělství. Tato témata jsou pro Čechy důležitější, než je evropský průměr. Naopak boj proti změnám klimatu u Čechů rezonuje nejméně z Evropské unie – jako prioritní téma to označilo 69 % respondentů, zatímco unijní průměr je 77 %. [2]

Dalšími tématy, kterými by se podle potenciálních voličů měly strany zabývat je omezení pesticidů a antibiotik v zemědělství a potravinářství, snížení jednorázových plastů, či snížení znečištění ovzduší. Zodpovědnost by podle Čechů měla být zejména na znečišťovatelích, kteří by měli být nuceni se o napravení škod postarat.

Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:

„Z průzkumu je patrné, že i česká veřejnost už začala vnímat problém klimatických změn a špatného stavu životního prostředí. Nejvíce je to viditelné u tématu sucha a neudržitelného systému zemědělství, kde by si změnu k lepšímu přálo přes 80 % respondentů. Bylo by dobré, kdyby si to uvědomili i politici a zareagovali na společenskou poptávku svými činy. Potenciál oslovit tím voliče tam rozhodně je.“

Adéla Denková z portálu Evropa v datech řekla:

“Důraz na snížení účtů za elektřinu a plyn u českých voličů funguje méně než u sousedních Slováků nebo Poláků, přestože výdaje na energie jsou srovnatelné nebo vyšší než v těchto zemích. Jedním z důvodů může být to, že Češi jsou díky vysoce liberalizovanému trhu daleko více zvyklí měnit dodavatele podle ceny, a tak mohou mít pocit, že tuto záležitost mají sami pod kontrolou. Zajímavé také je, že Češi jako by podle výsledků průzkumu nepřikládali tak velkou důležitost pracovním místům, která vytváří zateplování domů a instalace obnovitelných zdrojů. Zdá se tedy, že v českém prostředí nejsou energetické otázky vnímány v sociálním kontextu tak silně, jak je to u zbývajících zkoumaných zemí V4, zejména v Polsku.”

O průzkumu:

Průzkum veřejného mínění prováděla společnost Ipsos MORI na zadání Evropské klimatické nadace. Průzkum probíhal v 11 státech EU. Ze střední a východní Evropy to byla Česká republika, Slovensko a Polsko. V ČR byl dotazován reprezentativní vzorek 2000 občanů ve věku 18 – 65 let, v době od 4. do 16. ledna 2019. Ti, kteří se k volbám rozhodně nechystají, byli ze zkoumaného vzorku vyřazeni.

Kontakt:

Kateřina Davidová, projektová a mediální koordinátorka, Centrum pro dopravu a energetiku, 734 670 514, katerina.davidova@ecn.cz

Poznámky:

[1] https://cde.ecn.cz/uploads/pruzkum-verejneho-mineni-cr.pdf

[2] https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2019/04/European-Parliament-Study_Media_EU.pdf

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]