Co (ne)přinesla konference OSN o změně klimatu v Durbanu

zveřejněno 11.12.2011

TISKOVÁ ZPRÁVA KLIMATICKÉ KOALICE

Durban, Praha – V brzkých nedělních hodinách skončila dvoutýdenní konference OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu. Téměř 200 signatářů Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) jednalo o pokračování Kjótského protokolu, nové celosvětové právně závazné dohodě o snižování emisí skleníkových plynů (která zahrne i státy, které dosud byly mimo Kjótský protokol) a finanční pomoci rozvojovým zemím s dopady klimatické změny.

Přestože delegáti jednali téměř o dva dny déle, summit nesplnil očekávání a nenabídl potřebnou odpověď na hrozbu dramatických dopadů změny klimatu. Evropská unie a některé další státy přijmou závazky pro druhé období Kjótského protokolu, tuto svou ochotu ovšem ještě musí potvrdit ratifikací. Delegáti se dohodli, že půjde o pětileté období (2013-2017). Podařilo se ustanovit proces prací na nové celosvětové právně závazné dohodě do roku 2015. Dohoda by měla zahrnout všechny signatáře UNFCCC, což je významný precedens. Zůstává však otázkou, jak silnou právní váhu by měla nová dohoda mít a kdy přesně by měla vstoupit v platnost. Rovněž se podařilo ustanovit Zelený klimatický fond (Green Climate Fund), finančními prostředky k plnění své funkce však teprve bude muset získat.

V Durbanu zcela jistě neselhal proces mezinárodního klimatického vyjednávání pod hlavičkou OSN (naopak je třeba ocenit vytrvalost vyjednavačů), ale konkrétní země, neochotné k ambicióznímu snižování emisí skleníkových plynů či financování opatření na ochranu klimatu.

Citace (Jan Doležal, Glopolis, z místa konference):

„Summit v Durbanu otevřel cestu k široké dohodě umožňující přijmout každé zemi OSN svůj právně závazný díl zodpovědnosti za změnu klimatu, v mnoha ohledech však zůstal stát na prahu skutečně ambiciózních opatření na ochranu klimatu. Kjótský protokol durbanská konference nepohřbila, ovšem o jeho životně důležité funkce můžeme mít vážné obavy. Konference nabídla polovičaté odpovědi na velmi závažné otázky.“

„Přestože Evropská unie plně nevyužívá svých možností v boji se změnou klimatu, je třeba ocenit snahu sedmadvacítky, která navzdory vnitřním ekonomickým a politickým problémům, dokázala hrát konstruktivní roli a umožnila vytvoření početné koalice progresivních států. Ocenit lze vytrvalost a ochotu jednat mezi delegáty malých ostrovních států a nejméně rozvinutých zemí."

„Ukazuje se, že důležitý demokratický proces mezinárodního klimatického vyjednávání je velmi zranitelný vůči zemím, jako jsou Spojené státy či Kanada, které k neúspěchu summitu v Durbanu významně přispěly.“

„Mezinárodní společenství v Durbanu propáslo další šanci jak vyslat jasný signál investorům, že fosilní energetika a ekonomika nemají ve 21. století šanci.“

Kontakt:

Jan Doležal, Glopolis, dolezal@glopolis.org , mob: +420 773 687 862 (v Durbanu).

Klára Sutlovičová, Klimatická koalice, klara.sutlovicova@ecn.cz, tel.: 274 822 150, mob.: 605 276 909 (v ČR).

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]