Členské státy EU včera dál oslabily klimatickou legislativu Fit for 55. Cíl 1,5°C je v nedohlednu

zveřejněno 29.06.2022

Praha - Po Evropském parlamentu [1] rezignovali dnes v noci na cíl omezit nárůst teploty na 1,5°C i evropští ministři a ministryně životního prostředí. Ani jednání Rady pro životní prostředí v Lucemburku nedokázalo posílit jednotlivé části klimatické legislativy Fit for 55 a přiblížit ji zmíněnému cíli Pařížské dohody. Původní a nedostatečné návrhy Evropské komise z července 2021 naopak ještě oslabilo. [2]

Evropská Rada pro životní prostředí se dnes v noci shodla na společné vyjednávací pozici k několika zásadním částem balíku Fit for 55. [3] Spory panovaly zejména v souvislosti s reformou systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS a s nastavením Sociálního klimatického fondu [4], který má s náklady transformace pomoci domácnostem. Význam Sociálního klimatického fondu zdůraznila během jednání i česká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, Česko ale jejími slovy podpořilo “kompromisní návrh” velikosti fondu. [5]

Společné stanovisko přijala Rada také v souvislosti s emisemi CO2 z automobilů, s cíli členských zemí EU pro emise, které nespadají do systému EU ETS, a s legislativou upravující využití půdy a krajiny, včetně lesnictví (LULUCF). Do dalšího vyjednávání v rámci trialogu vstoupí legislativa už pod českým předsednictvím.

Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku říká:
“Jednání mezi členskými státy se protáhlo do noci, což ukazuje, o jak důležité téma se jedná. Bohužel výsledný kompromis je slabší, než se očekávalo, a nepovede k dostatečnému snižování emisí. Největší spor byl ohledně nového finančního mechanismu - Sociálního klimatického fondu. Nakonec se ho podařilo prosadit, ale v omezenější podobě a s pozdějším nástupem, než byl původně navrhován. Zároveň také došlo k oslabení systému obchodování s emisními povolenkami a k promarnění příležitosti, jak skutečně snížit emise největších evropských znečišťovatelů.”

Už v pondělí se Rada ministrů a ministryň zodpovědných za energetiku shodla také na nových cílech pro obnovitelné zdroje (minimálně 40% podíl OZE v energetickém mixu EU do roku 2030) a pro energetickou účinnost (9 % oproti 2020) pro rok 2030. I energetické cíle byly Radou přijaty v podobě blízké tomu, co už v červenci loňského roku navrhla Evropská komise. Nereflektují tak ani potřebu zajistit nově energetickou bezpečnost Evropy v kontextu ruské agrese na Ukrajině, ani nový plán Evropské komise REPowerEU. Rychlejšímu dosažení nezávislosti na fosilních palivech a odolnosti vůči rostoucím cenám energií by odpovídaly spíše cíle ve výši 50 % (OZE), respektive 20 % (energetická účinnost). [6]

Jitka Martínková z Klimatické koalice říká:
“Jednotlivé části Fit For 55 mají k dokonalosti stále daleko, od července přitom hlavní zodpovědnost za další jednání o finální podobě balíku přebírá Česko. Naše předsednictví by se nemělo stát cílem lobbistů ani přehlídkou českých národních zájmů. Ukolem České republiky bude vyjednat co nejsilnější klimatickou legislativu, která zajistí spravedlivou transformaci v souladu s doporučeními klimatických vědkyň a vědců.”

Kontakty:
Kateřina Davidová
, Centrum pro dopravu a energetiku, tel. 734 670 514, katerina.davidova@cde-org.cz
Jitka Martínková, Klimatická koalice, tel. 728 399 452, jitka.martinkova@klimatickakoalice.cz

Poznámky pro editor(k)y:
[1] Komentovali jsme zde: https://twitter.com/CDE_CzechRep/status/1539626277983977472

[2] https://www.wwf.eu/what_we_do/climate/?uNewsID=6954466

[3] https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/29/fit-for-55-council-reaches-general-approaches-relating-to-emissions-reductions-and-removals-and-their-social-impacts/

[4] https://twitter.com/AnnaHbrt/status/1541841507216506880

[5] https://video.consilium.europa.eu/event/en/25946

[6] https://caneurope.org/energy-ministers-commitment-to-higher-ambition-is-short-lived/

 

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]