Český návrh klimaticko-energetického plánu má dle Evropské komise nedostatky. Zvýšit by se měl například cíl pro OZE

zveřejněno 18.12.2023

Společná tisková zpráva ekologických organizací

Evropská komise dnes zveřejnila svoji reakci na český návrh Národního klimaticko-energetického plánu [1]. Podle hodnocení Evropské komise obsahuje návrh plánu celou řadu nedostatků a jeho podoba neodpovídá dostatečnému příspěvku Česka k plnění celoevropských klimatických cílů.

Také ekologické organizace v průběhu přípravy plánu upozorňovaly mimo jiné na příliš nízké cíle pro využití obnovitelných zdrojů energie, nerealistické plány budování nových jaderných elektráren a nedostatečné zapojení veřejnosti do celého procesu.

Evropská komise upozorňuje, že příspěvek České republiky ke splnění cíle EU v oblasti obnovitelných zdrojů navrhovaný v Národním klimaticko-energetickém plánu (NKEP) neodpovídá propočtům daným směrnicí. Česká republika v NKEP navrhuje podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie na úrovni 30 % v roce 2030, podle propočtu Evropské komise by ČR měla dosáhnout nejméně hodnoty 33 % [2]. Cíl na úrovni celé Evropské unie je stanoven na 42,5 %. Komise proto doporučila české vládě navýšit cíl pro obnovitelné zdroje a připravit podrobný scénář, jak vyššího podílu obnovitelných zdrojů dosáhnout. Kritizuje také absenci sektorových strategií pro rozvoj obnovitelných zdrojů a chybějící cíl pro využívání OZE ve vytápění.

Evropská komise naopak ocenila Českou republiku za dlouhodobou strategii renovace budov. Pozitivně hodnotí také záměr ukončit do roku 2033 využívání uhlí pro výrobu tepla a elektřiny. Zároveň ale upozorňuje, že NKEP neobsahuje konkrétní harmonogram ukončení veřejné podpory fosilních paliv ani opatření na snižování závislosti na zemním plynu [2].

Evropská komise také upozorňuje, že návrh plánu nezahrnuje analýzu investičních potřeb a informace o tom, jaké finanční prostředky by měly být na energetickou transformaci využity. Chybí také podrobnější analýza sociálních a ekonomických dopadů jednotlivých opatření a cíle a konkrétní opatření, která by pomohla snížit míru energetické chudoby.

Komise v českém plánu postrádá vyhodnocení rizik dopadů postupujících změn klimatu na energetickou infrastrukturu. Týká se to výslovně i dostupnosti vody pro chlazení jaderných reaktorů. Její omezené množství je již dnes limitujícím faktorem pro stavbu nových reaktorů v Dukovanech.

Česko by také podle Evropské komise mělo zajistit zapojení široké veřejnosti do přípravy plánu a vysvětlit, jak byly výsledky konzultace při přípravě plánu zohledněny.

Česká vláda má nyní za úkol připravit konečnou podobu Národního klimaticko-energetického plánu, kterou musí všechny státy odevzdat do konce června 2024.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:
“Česko má mít podle Evropské komise vyšší cíl pro čistou energetiku v roce 2030, aby adekvátně přispělo k celoevropskému cíli. To stejné jsme Ministerstvu průmyslu říkali od začátku i my za ekologické organizace. Česko totiž v návrhu Národního klimaticko-energetického plánu nevyužívá svůj potenciál rozvoje obnovitelných zdrojů. Cíl by se tedy vláda měla zvýšit nejen kvůli doporučení Evropské komise, ale hlavně kvůli posilování naší energetické bezpečnosti, soběstačnosti a řešení klimatické krize. Stejně tak by ve vlastním zájmu měla mít jasný plán postupného útlumu uhlí a jeho konce nejpozději k roku 2033.”

Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku, říká:
“Český návrh Národního klimaticko-energetického plánu má podle Evropské komise celou řadu nedostatků, na které jsme v průběhu přípravy také jako nevládní organizace upozorňovaly. Od začátku je zřejmé, že cíle pro rozvoj obnovitelných zdrojů jsou v návrhu příliš nízké. Především ale chybí jasný plán realizace. Na tom všem bude muset česká vláda v příštích měsících zapracovat, pokud má Česko úspěšně zvládnout celou transformaci.”

Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, říká:
“Návrh textu Národního energeticko-klimatického plánu, který byl v říjnu odeslán Evropské komisi, stále ještě neprošel druhým kolem veřejné konzultace, přestože ho Ministerstvo průmyslu a obchodu přislíbilo. Přitom ani výsledky prvního kola připomínek nebyly při přípravě textu dostatečně vyhodnoceny a zahrnuty do návrhu plánu. Evropská komise nyní Česko mimo jiné vyzvala k navýšení cíle rozvoje obnovitelných zdrojů. Právě požadavek navýšení ambicí pro obnovitelné zdroje jasně zazněl i od veřejnosti. Ministerstvo tak už mohlo mít dávno splněno, kdyby výsledky konzultace vzalo vážně.” 

Edvard Sequens, energetický konzultant v Calla - Sdružení pro záchranu prostředí říká:
“Zaostávání Česka ve využívání čistých obnovitelných zdrojů energie a nevyužívání potenciálu, který v této oblasti má, hrozí pokračováním, pokud Ministerstvo průmyslu i vláda nezmění své priority. Nejen v chystaných energetických strategiích, ale i v reálných praktických krocích, zejména pak v legislativě. Naprosté upřednostňování drahé a stagnující jaderné energetiky odvádí kapacity politiků, veřejné správy i pozornost voličů od rychlejších a levnějších řešení našich energetických potřeb. Velmi smutné je, že se tak děje i za pomoci manipulací při modelování energetických scénářů.”

Kontakty:
Jiří Koželouh
, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, tel.: 723 559 495, e-mail: jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku, tel.: 770 164 203, e-mail: stepan.vizi@cde-org.cz
Jaroslav Bican, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, tel.: 773 721 237, e-mail: jaroslav.bican@greenpeace.org
Edvard Sequens, energetický konzultant v Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

Zdroje:
[1] https://commission.europa.eu/publications/commission-recommendation-assessment-swd-and-factsheet-draft-updated-national-energy-and-climate-11_en

[2] https://commission.europa.eu/system/files/2023-12/Factsheet_Commissions_assessment_NECP_Czechia_2023.pdf

[3] Commission Staff Working Document - Assessment of the draft updated National Energy and Climate Plan of Czechia (Summary, p. 5)
https://commission.europa.eu/system/files/2023-12/SWD_Assessment_draft_updated_NECP_Czechia_2023.pdf

[4] Commission calls on Member States to improve their National Energy and Climate Plans to ensure collective achievement of the EU´s 2030 targets https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_6622https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_6622

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]