Česko neplní klimatické cíle. Největší problém představují zničené lesy

zveřejněno 13.05.2021

Praha/Brusel, 13. 5. 2021 - Pokud Česká republika nezačne řešit problém se zdevastovanými lesy, bude mít potíže splnit klimatické cíle pro rok 2030. Vyplývá to z analýzy ekologických organizací NECP Tracker, na které se podílelo Centrum pro dopravu a energetiku. Česko nesplnilo ani všechny své cíle pro rok 2020. V oblastech dopravy a nakládání s odpady si dokonce pohoršilo.

Zatímco do roku 2017 české lesy pohlcovaly oxid uhličitý, od roku 2018 přispívají značnou měrou k emisím skleníkových plynů. Kvůli suchu a kůrovcové kalamitě docházelo v posledních letech k masivní těžbě dřeva. Kromě toho, že zničené lesy představují velký problém pro českou krajinu, způsobují i komplikace z hlediska naplňování klimatických cílů.

Dalšími problematickými sektory jsou doprava a nakládání s odpady. Nízké cíle pro rok 2020 dovolovaly Česku emise v těchto oblastech částečně navýšit. Analýza však odhalila znepokojující trend, kdy emise narostly více, než byl stanovený cíl. Aby Česko dosáhlo klimatických cílů pro rok 2030, bude třeba tuto tendenci zvrátit a emise zásadním způsobem snížit.

Národní klimaticko-energetické plány (anglická zkratka NECP) popisují, jak chtějí jednotlivé členské státy EU dosáhnout dnes již zastaralého evropského cíle snížit do roku 2030 emise o 40 % oproti roku 1990. Jak vyplývá z NECP Tracker, Česko zatím není na dobré cestě svým vlastním závazkům dostát. EU již přitom ohlásila zvýšení klimatických cílů ze 40 % na 55 %.
Analytický nástroj NECP Tracker, který včera zveřejnila organizace Climate Action Network (CAN) Europe, má za cíl  ukázat, jak vybrané členské státy Evropské unie plní či neplní vlastní klimatické plány. Vedle Česka zahrnuje data pro Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Francii, Německo, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko.

Kateřina Davidová, analytička Centra pro dopravu a energetiku, říká:
“Česká republika měla doposud velmi málo ambiciózní cíle v ochraně klimatu, dokonce mohla své emise do roku 2020 i zvyšovat. I tak jsme ale v některých oblastech tyto cíle nesplnili. Je potřeba otočit trajektorii a v příštích deseti letech už emise pouze snižovat. Bohužel, existující české strategické dokumenty ani legislativa tomu zatím nenahrávají. Obrovský problém je také degradace českých lesů, které nyní vypouští emise, místo aby je zachycovaly. Ozdravení české krajiny by mělo být pro vládu naprostou prioritou.”

Wendel Trio, ředitel Climate Action Network (CAN) Europe, říká:
“Národní klimaticko-energetické plány budou hrát zásadní roli při naplňování evropských klimatických cílů. Evropská komise by měla ve svém návrhu legislativního balíčku “Fit for 55” připravit půdu pro vyšší závazky v rámci národních plánů. Nástroj, který jsme připravili, ukazuje, kde členské státy selhávají a proč zoufale potřebujeme národně závazné klimatické cíle pro sektory silniční dopravy, budov a zemědělství.”

Kontakty pro média:
Kateřina Davidová
, analytička Centra pro dopravu a energetiku, 734 670 514, katerina.davidova@cde-org.cz
Václava Marková, mediální koordinátorka Centra pro dopravu a energetiku, 605 276 909, vaclava.markova@cde-org.cz

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]