Česko neodešle energeticko-klimatický plán včas

zveřejněno 29.06.2023
Společná tisková zpráva organizací 
Centrum pro dopravu a energetiku, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA a Klimatické koalice
 
 
V pátek 30. června mají všechny členské státy Evropské unie odeslat návrh revize Národního energeticko-klimatického plánu (NECP) Evropské komisi. Ve svých NECP mají státy popsat strategii pro dosažení cílů v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030. Návrh revize českého NECP (podobně jako v případě řady dalších členských států) však není hotový a Ministerstvo průmyslu a obchodu tak zítřejší termín nestihne. Odeslání se v tuto chvíli očekává v září.
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které má v ČR revizi NECP spolu s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) na starosti, vypracovalo na jaře východiska aktualizace (zahrnující nejen NECP, ale také Státní energetickou koncepci a Politiku ochrany klimatu), které následně schválila vláda. Dále MPO ustanovilo Platformu pro strategie v oblasti energetiky a klimatu a ve spolupráci s MŽP zadalo výzkumné skupině SEEPIA pod vedením ekonomů z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy modelování podkladových scénářů. Osm scénářů bylo na Platformě prezentováno 9. června. Další setkání Platformy je plánováno na 13. července.
 
Proces aktualizace NECP také obsahoval povinnou veřejnou konzultaci, která se uskutečnila na konci května a eviduje přes 160 připomínek. Doposud ale nebyla zveřejněna žádná analýza nasbíraných dat a taktéž není známo, jak se připomínky vypořádají. Podle ekologických organizací má celý proces podobných nedostatků více, od netransparentnosti po nedostatečnou komunikaci s veřejností. 
 
Doposud Česko v dekarbonizaci své ekonomiky značně zaostává. Současně se nachází v bezprecedentní situaci, kdy je povinné naplnit cíle EU a ve stejné chvíli má k dispozici stovky miliard korun na provedení potřebné transformace. Je proto klíčové, aby stát prostřednictvím NECP jasně ukázal, jakým způsobem daných cílů Česko dosáhne, a nasměroval evropské peníze do efektivních programů a opatření.
 
Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiky Centra pro dopravu a energetiku, říká: “Do přípravy Národně energeticko-klimatického plánu by měla být co nejvíce zapojena veřejnost. Součástí plánu mají být například i opatření na snížení energetické chudoby, která se týká velké části společnosti. První fáze online konzultace ale proběhla ve chvíli, kdy nebyly k dispozici žádné relevantní podklady, na základě kterých by se mohla veřejnost vyjádřit. Kvůli zpožděné přípravě nyní hrozí, že se o budoucnosti české energetiky bude rozhodovat za zavřenými dveřmi. Smysluplné zapojení veřejnosti do tvorby plánu je přitom povinností každého členského státu.”
Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR, říká: “Vzhledem k dosavadnímu průběhu aktualizace Národního energeticko-klimatického plánu, jehož jednotlivé části se oproti časovému harmonogramu vytyčenému ve východiscích aktualizace už několikrát posouvaly, není překvapením, že Ministerstvo průmyslu a obchodu deadline pro odevzdání Evropské komisi nestihne. Co ale překvapivé je, že pro aktualizaci tak zásadního dokumentu, který určí podobu energetické transformace a ochrany klimatu v ČR, nejsou alokovány dostatečné kapacity tak, aby probíhala načas, dostatečně transparentně a ambiciózně.”
Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:
“Ministerstvo průmyslu a obchodu má zpoždění s odevzdáním energeticko-klimatického plánu. Horší je však zpoždění, v jakém je se snižováním naší závislosti na fosilních palivech. Čas navíc pro přípravu plánu by tedy mělo využít k doplnění opravdu účinných řešení, jak srazit plýtvání energií a naopak maximalizovat výrobu z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Evropská komise na plán možná počká, ale změna klimatu a vývoj na energetickém trhu, který tlačí uhlí či ropu do propadliště dějin, rozhodně nepočkají.”
Jitka Martínková, koordinátorka komunikace v Klimatické koalici, říká: “Celá situace kolem přípravy Národního klimaticko-energetického plánu dobře ilustruje problematickou skutečnost, že ochrana klimatu v Česku stále není brána dostatečně vážně. A to navzdory čím dál dramatičtějším projevům klimatické krize ve světě i u nás, i navzdory nedávným vědeckým zprávám IPCC, které důrazně varovaly, že transformace zdaleka neprobíhá tak rychle, jak je třeba. Politici a političky v Česku by měli dávat jasně najevo, že ochrana klimatu je dnes zásadní politickou prioritou.”
 
 
KONTAKTY
  • Jitka Martínková, Klimatická koalice, jitka.martinkova@klimatickakoalice.cz, tel. 728 399 452 
  • Štěpán Vizi, Centrum pro dopravu a energetiku, stepan.vizi@cde-org.cz, tel. 770 164 203
  • Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz, tel. 723 559 495
  • Miriam Macurová, Greenpeace ČR, miriam.macurova@greenpeace.org, tel. 771 154 362
Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]