České podniky loni vydělaly přes 3,5 miliardy na povolenkách

zveřejněno 02.05.2011

Společná tisková zpráva

Obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) stále zajišťuje českým podnikům miliardové zisky, ačkoli znečištění meziročně vzrostlo o 2 miliony tun CO2. Podle analýzy ekologických organizací dostaly firmy minulý rok zdarma navíc přes 10 milionů povolenek v celkové hodnotě přesahující 3,5 miliardy Kč. V roce 2009 získaly dokonce 4,5 miliard. Téměř třetina přebytku přitom připadá jedinému podniku – Arcellor Mittal Ostrava a.s. (1) Povolenky na znečištění dostávají firmy zdarma a pokud je nepotřebují, mohou je prodat či použít v dalších letech.

Žebříček českých znečišťovatelů vede ČEZ, a.s. s téměř sedmi miliony tun emisí CO2 z elektrárny Počerady. Druhé místo obsadila elektrárna Prunéřov 2 (rovněž ČEZ) s 6,4 mil. tun a trojici doplňuje zařízení Sokolovské uhelné ve Vřesové s 4,3 miliony tun.

Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla: „ČEZ si díky štědré vládní povolenkové dotaci loni přišel na půl miliardy korun. Dalších 700 milionů mu stejným způsobem vydělaly jeho elektrárny v Polsku a Bulharsku. Možnost převést si nepotřebné povolenky do dalšího kola a rozdávání povolenek energetickému průmyslu zdarma i v následujícím období povede k odsunutí modernizace do nedohledna. Ekologické organizace proto navrhují v příštím kole ETS snížit množství povolenek o 1,4 miliardy.“ (2)

Martin Mikeska z Hnutí DUHA řekl: „Naše hospodářství je pořád neúměrně závislé na drahých a škodlivých fosilních palivech. Proto s oživením ekonomiky také roste znečištění. Politici by měli urychleně podle britského vzoru přijít s novým zákonem, který rozhýbe čisté inovace v průmyslu či zateplování domů. Tím posílí ekonomiku a osvobodí nás od vysokých účtů za fosilní paliva i od zbytečného znečištění.“ (3)

Jan Šrytr z Ekologického právního servisu řekl: „Ze zveřejněných čísel vyplývá, že systém obchodování s povolenkami nepředstavuje v současné podobě pro společnosti jako ČEZ a ArcelorMittal téměř žádnou motivaci k modernizaci jejich provozů. Naopak, stal se spíše zdrojem nezasloužených příjmů. Absurdně proto působí zejména fakt, že vláda se nyní chystá zříci se možných výnosů z dražby povolenek po roce 2012 a nabízí ČEZu a spol. další povolenky zdarma.“ (4)


Poznámky:
1. Celkové emise českých podniků zahrnutých do ETS byly loni 75,6 milionů tun CO2, povolenek dostaly na 85,9 milionů tun. ArcellorMittal Ostrava a.s. vypustil 3,1 milion tun emisí, ale dostal povolenky na téměř 7 milionů tun. Průměrná cena povolenky byla v loňském roce 358 Kč (http://www.ote-cr.cz/povolenky/files/novinky/prumerna_cena_EUA_2010.pdf).
2. ČEZ a.s. dostal o 1,5 milionů povolenek více než potřeboval pro svá zařízení v Česku a 1,9 milionů povolenek navíc pro své tři elektrárny v Polsku a Bulharsku.
3. Ekologické organizace prosazují nový zákon po vzoru Velké Británie, který rozhýbe investice do zelených řešení, jako je čistá energie a zateplování domů, pohodlná a rychlá veřejná doprava, místní potraviny či snadnější recyklace odpadu. Legislativa stanoví konkrétní tempo, jak bude Česká republika snižovat exhalace skleníkových plynů: o 2 % ročně. Více na www.velkavyzva.cz.
4. Poslanecká sněmovna a posléze i senát a prezident schválili tzv. „derogační přílepek“ během léta roku 2009, (jednalo se o novelu zákona č. 695/2004 přijatou formou „přílepku“ k zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Tyto návrhy jsou k dispozici viz: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=744 , a v tisku 744/2, viz: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=744&ct1=2.
Následně byla zahájena příprava tzv. derogačního plánu, který po schválení Evropskou komisí bude představovat jízdní řád bezplatného přidělování povolenek po roce 2013. Z hlediska práva EU přitom vláda nemá povinnost o možnost bezplatného přidělení povolenek žádat a může tedy možnost bezplatného přidělení povolenek úplně vyloučit.

Kontakty:
Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 276 909, klara.sutlovicova@ecn.cz
Karel Polanecký, Hnutí DUHA, 737 666 968, karel.polanecky@hnutiduha.cz
Jan Šrytr, Ekologický právní servis, 775 154 087, jan.srytr@eps.cz

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]