Centrum pro dopravu a energetiku úspěšně ukončilo projekt Klimatická změna jako téma pro média

zveřejněno 31.03.2016

Centrum pro dopravu a energetiku bylo v letech 2015 a 2016 příjemcem projektu Klimatická změna jako téma pro média. Díky projektu měli desítky novinářů získat aktuální informace o změně klimatu, jak z pohledu aktuálního vědeckého poznání, tak z hlediska možných řešení zejména v oblasti energetiky nebo adaptací na změnu klimatu.

Cílem projektu bylo pomoci českým novinářům lépe se vyznat v otázkách spojených s problematikou změny klimatu před jednáním států OSN o nové dohodě na ochranu klimatu v Paříži v závěru roku 2015. V rámci projektu Centrum pro dopravu a energetiku, spolu s partnerem Hnutí Duha, připravilo unikátní vzdělávací semináře a připravilo informační materiály. Ty shrnují jednak aktuální poznání o změně klimatu a také rozebírají novu pařížskou dohodu a další témata, jako například potřebu financování adaptačních opatřeních v rozvojových zemích.

„Změna klimatu je složité téma, ve kterém se novináři kvůli svému běžnému pracovnímu vytížení nemají šanci orientovat. Proto jsme pro ně připravili informační materiály i nabídku osobních setkání se zástupci vědecké obce a českými neziskovými organizacemi,“ přibližuje jádro projektu jeho koordinátorka Petra Honcová z Centra pro dopravu a energetiku.

V rámci projektu vzniklo pět informačních listů a brožura „Změna klimatu: Výzva pro globální zodpovědnost,“ kterou napsal profesor Bedřich Moldan. Všechny materiály jsou dostupné veřejnosti na webu www.zmenaklimatu.cz.

V rámci projektu se podařilo do České republiky přivézt i jednoho ze světových klimatologů, Hanse Joachima Schellnhubera. Ten přednesl v Praze přednášku pro více než stovku zástupců vědecké obce, státní správy, neziskových organizací i veřejnosti.

Díky projektu se podařilo zvýšit informovanost a zájem českých novinářů o komplikované téma změny klimatu. To se odrazilo především v množství novinářských textů i televizních příspěvků v českých médiích.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz

www.eeagrant.cz

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]