Analýza: Nové národní klimatické plány evropských zemí nevedou ke splnění klimatických cílů EU

zveřejněno 24.10.2023

Ekologické organizace z celé Evropy dnes společně s evropskou sítí CAN Europe představily analýzu návrhů aktualizovaných Národních energeticko-klimatických plánů, které měly státy předložit Evropské komisi do 30. června, ale mnohé z nich návrhy odešlou s několikaměsíčním zpožděním a bez potřebných aktualizací. V plánech mají státy popsat strategii pro dosažení cílů v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030. Z analýzy vyplývá, že předložené plány nejsou v souladu s cílem omezit globální oteplování na 1,5 °C do konce století dle Pařížské dohody a pro dosažení evropských klimatických cílů jsou nedostatečné.

Svůj návrh aktualizace Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu schválila minulý týden i česká vláda. Pro Česko z analýzy CAN Europe vyplývají tři hlavní doporučení. Zaprvé je potřeba přehodnotit vstupní parametry, kdy český plán klade zbytečně nízké limity na rozvoj obnovitelných zdrojů. Česká republika tak podle použitého scénáře nemusí dostatečně přispět evropskému cíli pokrývat do roku 2030 minimálně 42,5 % spotřebované energie z obnovitelných zdrojů. Naopak ve srovnání s podobnými projekty v zahraničí český plán podceňuje náklady i čas potřebný na výstavbu nových jaderných reaktorů.

Český plán by také měl zahrnovat konkrétní postup jednotlivých opatření, která by vedla ke splnění stanovených cílů. Současný návrh tento konkrétní postup neobsahuje a není tak jasné, jak chce Česko svých cílů dosáhnout. To se týká mimo jiné i cíle pro energetické úspory. Podle projekcí, které jsou součástí plánu, nedosáhne ČR povinného cíle pro snižování koncové spotřeby energie do roku 2030. Kromě toho český plán postrádá podrobnou analýzu, jaké investice a z jakých prostředků budou na celou transformaci potřeba. A chybí v něm i plán na ukončení dotací na fosilní paliva.

Třetím doporučením je větší zapojení veřejnosti do přípravy plánu. Veřejná participace na jeho tvorbě je totiž podle analýzy dosud nedostatečná. Ministerstvo průmyslu a obchodu sice v červnu spustilo online veřejnou konzultaci, v té době ale nebyl k dispozici žádný konkrétní návrh, ke kterému by se veřejnost mohla vyjádřit.

Evropská komise nyní provede vlastní analýzu návrhů aktualizace Národních energeticko-klimatických plánů členských zemí a vyjádří se k nim do konce letošního roku. Finální podobu plánů potom mají členské státy povinnost odevzdat do konce června 2024.

Za Česko se na analýze podílely organizace Centrum pro dopravu a energetiku a Greenpeace Česká republika.

Štěpán Vizi, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku, říká:
“Analýza jasně ukazuje, že plány evropských států včetně Česka nejsou dostatečné pro naplnění evropských klimatických cílů. Českému plánu především chybí jasná představa, jaká konkrétní opatření bude vláda zavádět a jaký to bude mít na snižování emisí dopad. Pokud nemá být příprava plánu jen další promarněnou příležitostí, měla by vláda všechny nedostatky při přípravě finální podoby plánu odstranit.”

Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR, říká:
“Analýza přináší prvotní porovnání návrhů Narodních energeticko-klimatických plánů napříč zeměmi EU a jasně ukazuje, že jejich aktualizace oproti roku 2019 je nedostatečná pro udržení globálního oteplování na úrovni 1,5 °C do konce století, což se dozvídáme v období historicky nejteplejšího podzimu. Je proto nevyhnutelné, aby Evropská komise adresovala tyto znepokojující závěry ve svých doporučeních členským státům na konci roku, a aby členské státy byly ambicióznejší ve svých dekarbonizačních plánech do roku 2030, protože bez konkrétních opatření evropských klimatických cílů dosáhnou jen velmi těžko.”

Kontakty:
Štěpán Vizi
, expert na klimatickou politiku Centra pro dopravu a energetiku, tel.: 770 164 203, e-mail: stepan.vizi@cde-org.cz
Miriam Macurová, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR, tel.: 771 154 362, e-mail: miriam.macurova@greenpeace.org
Václava Marková, komunikační koordinátorka Centra pro dopravu a energetiku, tel.: 720 277 049, e-mail: vaclava.markova@cde-org.cz

Zaujal Vás tento článek?
Doporučte článek známým!

Hledaný výraz

[ zavřít ]