Emisní povolenky jako klíč k zelené transformaci: Jak efektivně využít výnosy z emisního obchodování

published 21.12.2022
Systém obchodování s emisními povolenkami EU ETS je jedním z hlavních stavebních kamenů evropské klimatické politiky. V teoretické rovině má systém oproti jiným klimatickým politikám hned dvě výhody: kromě toho, že zpoplatnění uhlíku motivuje znečišťovatele dekarbonizovat své provozy, vytváří také výnosy, které členské státy následně mohou reinvestovat zpět do ekonomiky a podpořit tak její nízkouhlíkovou transformaci. V realitě ovšem doposud nebyl plně využíván potenciál ani jedné z těchto funkcí.
 
Motivační faktor EU ETS je dlouhodobě podkopáván přidělováním bezplatných povolenek pro průmyslové podniky. Využívání výnosů z povolenek prodaných v aukcích je nesystematické, netransparentní a často dokonce v přímém rozporu s cílem snižovat emise skleníkových plynů.
 
Přečtěte si policy briefing Kateřiny Davidové na téma, jak efektivně využít výnosy z emisního obchodování. Ke stažení výše.
Systém obchodování s emisními povolenkami EU ETS je jedním z hlavních stavebních kamenů evropské klimatické politiky. V teoretické rovině má systém oproti jiným klimatickým politikám hned dvě výhody: kromě toho, že zpoplatnění uhlíku motivuje znečišťovatele dekarbonizovat své provozy, vytváří také výnosy, které členské státy následně mohou reinvestovat zpět do ekonomiky a podpořit tak její nízkouhlíkovou transformaci. V realitě ovšem doposud nebyl plně využíván potenciál ani jedné z těchto funkcí.
 
Motivační faktor EU ETS je dlouhodobě podkopáván přidělováním bezplatných povolenek pro průmyslové podniky. Využívání výnosů z povolenek prodaných v aukcích je nesystematické, netransparentní a často dokonce v přímém rozporu s cílem snižovat emise skleníkových plynů.
 
Přečtěte si policy briefing Kateřiny Davidové na téma, jak efektivně využít výnosy z emisního obchodování. Ke stažení výše.
Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]