Zařazení jádra a zemního plynu do udržitelné taxonomie EU podkopává snahy o ochranu klimatu a neřeší vysoké ceny energií

published 03.01.2022

Evropská komise zveřejnila návrh tzv. taxonomie. Ta by měla sloužit investorům a tvůrcům politik při rozhodování, které investice lze považovat za udržitelné. Zařazení zemního (fosilního) plynu na seznam zelených investic není v souladu s ochranou klimatu a neodpovídá vědeckým faktům. Využívání plynu i jádra navíc neřeší vysoké ceny energií.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]