Výzva Zeleného kruhu a Klimatické koalice politickým stranám: Pojďme společně bránit naše klima, přírodu a životní prostředí

published 09.02.2021

Zelený kruh a Klimatická koalice se tímto veřejně obracejí na představitele a představitelky politických stran a hnutí, kteří by chtěli zlepšit situaci v naší zemi. Přicházíme s konkrétními návrhy opatření v klíčových oblastech.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]