Vláda potvrdila konec uhlí v roce 2033, ropa a plyn skončí v roce 2050. Stále však podceňuje obnovitelné zdroje a má nereálné jaderné plány

published 18.10.2023

Vláda ČR dnes vzala na vědomí návrh Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, který v zápětí odešle k připomínkám Evropské komisi. Plán zvyšuje české cíle pro obnovitelné zdroje (OZE) a úspory energie, stále však nevyužívá domácí možnosti a nezajišťuje potřebný příspěvek k naplnění cílů EU.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]