Towards a climate-neutral EU: funding and incentives for a transformative European Green Deal and Recovery Plan

published 01.10.2020

O projektu - odkaz na oficiální stránky ZDE

European Environmental Bureau a Clean Air Action Group (Levegő Munkacsoport) zahájili v říjnu 2020 nový projekt, který si klade za cíl působit na formování víceletého finančního rámce (VFR), tj. rozpočtu EU na období 2021–27), a Plánu na podporu oživení Evropy. Členové konsorcia poskytují expertní vstupy do politického procesu a snaží naplňovat participativní princip. Cílem je umožnit výměnu názorů, učinit nový evropský rozpočet klimaticky odolným a zároveň zvyšovat povědomí o nutnosti vypracovat cílená doporučení pro lepší využívání fondů EU.

Mezi členy konsorcia patří:

  • CEEWeb (členství v celé střední a východní Evropě)
  • Institute of Economic PoIicy (BG)
  • Centrum pro dopravu a energetiku (CZ)
  • Green Liberty ( LV), Polish Green Network (PL)
  • Focus Eco Center (RO)
  • Umanotera (SI)
  • CEPTA – CENTRUM PRE TRVALOUDRŽATEĽNÉ ALTERNATÍVY (SK)

Projekt je finančně podporován německým Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů.

Co je víceletý finanční rámec (VFR) a Plán na podporu oživení Evropy (RRF)?

Víceletý finanční rámec je dlouhodobý rozpočet EU a předpovídá, kolik lze investovat do politik, které posilují budoucnost Evropy. Je to jeden z nejdůležitějších finančních nástrojů v rukou vlád členských států. Příští VFR se týký rozmezí od roku 2021 do roku 2027 a je v současné době v jednání.

Plán na podporu oživení Evropy navrhla v květnu 2020 Evropská komise jako nástroj pro nouzové dočasné zotavení, který má pomoci eliminovat okamžité škody způsobené pandemií koronaviru COVID-19. Tento nástroj bude mít formu grantů a půjček určených pro členské státy EU ve výši 672,5 miliardy EUR. Tyto granty a půjčky budou kombinovány s příštími prostředky z VFR s cílem řešit dopady krize a investovat do ekologičtějšího, digitálnějšího, sociálnějšího a odolnějšího evropského hospodářství.

Proč jsou MFF a RRF důležité pro klima?

Přechod EU ke klimatické neutralitě bude vyžadovat zásadní změnu ve veřejném financování a pobídkách. Příští VFR spolu s Plánem na podporu oživení Evropy jsou finančními nástroji číslo jedna, které mají orgány EU k dispozici na podporu zavádění klimatických opatření v celé unii. Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 je navíc posledním investičním cyklem, který nám umožní dosáhnout klimatických cílů v EU do roku 2030 a který nám může pomoci vychýlit směr vývoje změny klimatu.

Tyto fondy představují pro občanskou společnost obrovskou příležitost, aby vyžadovala od členksých států EU, aby vyvíjeli aktivitu a zajistili takové podmínky čerpání těchto finančí, které umožní vývoj směrem k udržitelné budounocnosti.

Během minulého VFR mnoho zemí využívalo peníze EU neefektivně, někdy až zbytečně a v mnoha případech dokonce podporovalo investice, které byli pro obyvatele i životní prostředí škodlivé. Považujeme za důležité se z minulých chyb poučit a chceme zefektivnit čerpání těchto prostředků, zvýšit transparentnost a podpořit implementaci, monitorování a hodnocení úspěšnosti jednotlivých projektů.

Předchozí práce na toto téma

Naší prací navazujeme na dřívější projekt „Víceletý finanční rámec (VFR) pro klima“ financovaný  European Climate Initiative (EUKI) a také na projekt „Změna klimatu a rozpočet EU 2021-2027" z listopadu 2018 podpořený organizací Heinrich-Böll-Stiftung.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]