Time to step up national climate action

published 24.10.2023

 

Nová zpráva CAN Europe představuje analýzu návrhů aktualizovaných Národních energeticko-klimatických plánů, které měly státy předložit Evropské komisi do 30. června, ale mnohé z nich návrhy odešlou s několikaměsíčním zpožděním a bez potřebných aktualizací. V plánech mají státy popsat strategii pro dosažení cílů v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030. Z analýzy vyplývá, že předložené plány nejsou v souladu s cílem omezit globální oteplování na 1,5 °C do konce století dle Pařížské dohody a pro dosažení evropských klimatických cílů jsou nedostatečné.

Za Česko do analýzy přispěli odborníci a odbornice z Centra pro dopravu a energetiku a Greenpeace ČR.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]