Rychlé snižování emisí je pro Česko finančně výhodné. Jen do roku 2030 může ušetřit 440 miliard korun, vyčísluje nová mezinárodní studie

published 01.02.2024

Rychlé zavádění klimatických opatření, která povedou k naplnění cílů Pařížské dohody, je v evropském kontextu nejen proveditelné, ale také ekonomicky výhodné. To je zjištění nové mezinárodní studie. Přínosy takových opatření navíc vysoce převyšují náklady na jejich zavedení.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]