Pro energetickou koncepci má vzniknout jaderně-obnovitelný a jaderný scénář. Chybí rychlejší rozvoj OZE. S uhlím už se nadále nepočítá

published 13.07.2023

V rámci procesu tvorby strategických dokumentů české energetické a klimatické politiky vzniknou jako další krok dva scénáře: jeden bude klást větší důraz na rozvoj obnovitelných zdrojů a druhý má předpokládat rychlou a masivní výstavbu jaderných reaktorů. V obou případech je uvažována energetika bez uhlí v roce 2033.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]