Pracovní pozice: Finanční koordinátor*ka na 0,5 úvazku

published 22.09.2021

Centrum pro dopravu a energetiku hledá finanční*ho koordinátora*ku na poloviční úvazek.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]