Nová vládní Politika ochrany klimatu omezí plýtvání uhlím. V pomoci ohroženým zemím se zvládáním klimatických změn však selhává

published 22.06.2016
Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]