Neziskové organizace volají po rychlém odklonu od fosilních paliv. Je odpovědí na Putinovu agresi i klimatickou krizi

published 16.03.2022

Při příležitosti zítřejšího zasedání ministrů životního prostředí členských států EU vyzývají neziskové organizace ministry a ministryně, aby se jasně postavili na stranu rychlejšího útlumu fosilních paliv, tzv. dekarbonizace. Zásadní je podpora masivního rozvoje obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, především zateplování budov. Rychlá dekarbonizace sníží naši závislost na Rusku, zvýší odolnost vůči externím krizím a zároveň bude odpovídat cílům Pařížské dohody.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]