Miliardy z nového rozpočtu EU musí jít na dekarbonizaci ekonomiky, nikoli do fosilních zdrojů

published 16.07.2020

V pátek 17. července se uskuteční mimořádné zasedání Evropské rady, na kterém se hlavy států setkají, aby projednali a případně se rovnou dohodli na podobě rozpočtu EU pro příští období 2021–2027. Diskuze se povede jak o běžném dlouhodobém rozpočtu EU, který je navržen ve výši 1 074 miliard eur, tak o novém nástroji pro obnovu evropských ekonomik po pandemii COVID-19 ve výši 750 miliard eur.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]