Miliardy z Fondu pro spravedlivou transformaci se Česko chystá vyčerpat rychle, nikoliv efektivně

published 04.10.2022

Evropská komise v minulém týdnu schválila Operační program Spravedlivá transformace a plán na přeměnu uhelných regionů. Česká republika tak dostala zelenou v čerpání peněz z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST). Uhelným regionům by tyto finance měly zajistit snadnější odklon od uhlí a nastartovat jejich rozvoj. Česko se však rozhodlo jít cestou, která pro tyto kraje nemusí být výhodná.

 

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]