Mapping the road to a just transition in central and eastern Europe

published 11.10.2023

 

Síť nevládních organizací zabývajících se ochranou životního prostředí CEE Bankwatch Network vydala novou publikaci věnovanou spravedlivé transformaci, v níž analyzuje územní plány spravedlivé transformace v sedmi středo- a východoevropských zemích: České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Estonsku, Litvě a Rumunsku. Odbornice Centra pro dopravu a energetiku na spravedlivou transformaci Zuzana Vondrová se v této publikaci věnuje územnímu plánu pro tři uhelné regiony v ČR – Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Jak je tento plán nastaven a v čem jsou jeho silné a slabé stránky? Jak chtějí zákonodárci řešit nezaměstnanost očekávanou v důsledku odklonu od uhlí? A jak si Česká republika v řešení spravedlivého přechodu od uhlí vede v porovnání se sousedními státy a se zeměmi východní Evropy? 

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]