Jak udělat z Česka lídra zelené transformace?

published 27.11.2023

 

V říjnu 2023 se v Kampusu Hybernská uskutečnil expertní kulatý stůl na téma “Jak udělat z Česka lídra zelené transformace?”. Akci spolupořádalo Centrum pro dopravu a energetiku, Klimatická koalice a Změna k lepšímu. Cílem kulatého stolu bylo diskutovat pozitivní vizi, jak reálně využít příležitostí zelené transformace v ČR a zajistit si konkurenceschopnost do budoucna. Diskuze se zúčastnili zástupci nevládní sféry, několika českých ministerstev, akademické sféry a soukromého sektoru. O konkrétních návrzích a závěrech z diskuze se můžete dočíst v tomto reportu.  

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]