Jak předcházet energetické a dopravní chudobě v ČR pomocí Sociálního klimatického fondu

published 21.02.2024
V rámci balíčku klimatické legislativy Fit for 55 byla přijata i reforma evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). V rámci této reformy dojde mimo jiné ke vzniku zcela nového systému, který bude pokrývat emise vznikající při spalování fosilních paliv v silniční dopravě a ve vytápění a chlazení budov.
Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]