Evropský parlament otevřel dveře pro financování fosilních projektů z plánu REPowerEU. Podrývá tak jeho původní myšlenku

published 11.11.2022

Evropský parlament dnes během svého jednání schválil svou pozici k finančnímu aspektu plánu REPowerEU. V ní mimo jiné přijal uvolnění zásady “významně nepoškozovat”, tedy toho, aby projekty nezpůsobovaly žádnou významnou škodu na klimatu nebo životním prostředí. To fakticky umožňuje financovat ze zvažovaných půjček také fosilní projekty. Centrum pro dopravu a energetiku upozorňuje, že takový přístup není v souladu s principy modernizace energetiky, přechodu na čisté zdroje a snahy o dosažení klimatické neutrality.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]