Ekologické organizace se setkaly s prezidentem Petrem Pavlem. Shodli se na významu klimatických témat a možnostech spolupráce

published 25.04.2023

Díky společnému setkání při příležitosti Dne Země se po 20 letech znovu otevírá společný dialog mezi ekologickými nevládními organizacemi a prezidentem republiky. Tématem byla role neziskových organizací ve společnosti a jejich zapojení při tvorbě a implementaci veřejných politik. Prezident a ekologické organizace shodně vnímají význam ekologie a potřebu ukazovat praktická řešení, dohodli se také na konkrétních krocích další spolupráce.

Did you like this article?
Recommend this article to your friends!

Search term

[ close ]